Proff
Proff

Re-Visjon AS

Org nr913 998 081
AdresseNygaardsgata 55, 1607 Fredrikstad

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2751 2211 151
Leder annen godtgjørelse--2131211

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22 95216 73411 1689 3108 059
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter22 95216 73411 1689 3108 059
Varekostnad612--0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 47810 5127 3006 3315 997
Herav kun lønn12 6628 2225 6624 8184 810
Ordinære avskrivninger1011018121121
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0812 1111 2261 1661 115
Driftsresultat5 2873 9982 6331 691826
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10011
Sum finansinntekter10011
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader11110
Sum annen finanskostnad11110
Sum finanskostnader11110
Resultat før skatt5 2873 9972 6321 691826
Sum skatt1 163879579372191
Ordinært resultat4 1243 1182 0521 319636
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 1243 1182 0521 319636
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0110
Sum immaterielle midler23171134123
Sum anleggsmidler30039535034134
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler277378338011
Sum varige driftsmidler277378338011
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 1462 3072 0519111 553
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 6372 6532 2941 1001 686
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 7822 2212 4312 540946
Sum Kasse/Bank/Post2 7822 2212 4312 540946
Sum omløpsmidler5 4204 8744 7253 6402 633
Sum eiendeler5 7195 2695 0743 6742 767
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital1491 1252 0571 325636
Annen egenkapital1491 1252 0571 325636
Sum egenkapital1791 1552 0871 355666
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1641611865840
Skyldig offentlige avgifter1 9452 0991 2221 006985
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 2629681 023862873
Sum kortsiktig gjeld5 5404 1142 9872 3192 101
Sum gjeld5 5404 1142 9872 3192 101
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 7195 2695 0743 6742 767
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Re-Visjon AS

Org nr 913 998 081

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo