Proff
Proff

REGNSKAP 4U AS

Org nr990 714 347
AdresseKirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-61650660-
Leder annen godtgjørelse-43870-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter27214412 60013 48111 949
Annen driftsinntekt1 19468573054355
Sum driftsinntekter1 46682913 32914 02512 004
Varekostnad-0328397441
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0916 2656 4915 810
Herav kun lønn-745 0455 2354 615
Ordinære avskrivninger-0789854
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2821881 6032 0722 867
Driftsresultat1 1845505 0554 9672 832
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt109122917
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 10043800
Sum finansinntekter3 11013502917
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad58026627327049
Andre finanskostnader03200−2-
Sum annen finanskostnad03200−2-
Sum finanskostnader58058627326849
Resultat før skatt3 714−234 8324 7282 800
Sum skatt135641 0551 040856
Ordinært resultat3 579−873 7773 6881 944
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 579−873 7773 6881 944
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-280---
Sum utbytte-280---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler43 57437 71430 15412 5274 341
Tomter, bygninger og annen fast eiendom29 62718 78012 16612 0664 056
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-0312390215
Sum varige driftsmidler29 62718 78012 47912 4574 271
Aksjer/Investeringer i datterselskap40403607070
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler13 94718 93517 6757070
Sum varelager-----
Kundefordringer−11016186396
Konsernfordringer----616
Sum fordringer−1102316 00114 636
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 7094483 7773 1113 106
Sum Kasse/Bank/Post5 7094483 7773 1113 106
Sum omløpsmidler5 6984483 80019 11317 742
Sum eiendeler49 27238 16333 95331 64022 083
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital104104104104104
Sum opptjent egenkapital27 35623 77624 14420 36717 295
Annen egenkapital27 35623 77624 14420 36717 295
Sum egenkapital27 46023 88024 24820 47117 399
Sum avsetninger til forpliktelser5252525252
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner18 34610 9677 1747 5561 893
Langsiktig konserngjeld2 9623 062-500188
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld21372108108-
Annen langsiktig gjeld21372108108-
Sum langsiktig gjeld21 57314 1527 3338 2162 132
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1569302137
Skyldig offentlige avgifter30777751833
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8759531860726
Sum kortsiktig gjeld2401302 3722 9532 552
Sum gjeld21 81214 2829 70611 1694 684
SUM EGENKAPITAL OG GJELD49 27238 16333 95331 64022 083
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

REGNSKAP 4U AS

Org nr 990 714 347

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo