Proff
Proff

Regnskap 4u AS

Org nr825 704 922
AdresseKirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

09.09.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn-55010
Leder annen godtgjørelse-00

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 96113 407608
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter13 96113 407608
Varekostnad0100-
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader9 3747 908280
Herav kun lønn7 5296 685239
Ordinære avskrivninger95119-
Nedskrivning---
Andre driftskostnader1 5561 5683
Driftsresultat2 9363 713326
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt123-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt4--
Sum finansinntekter173-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad2--
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader2--
Resultat før skatt2 9513 716326
Sum skatt64981871
Ordinært resultat2 3022 898256
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat2 3022 898256
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte3 100--
Sum utbytte3 100--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler3794740
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler379474-
Sum varige driftsmidler379474-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-0-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler-0-
Sum varelager---
Kundefordringer107100222
Konsernfordringer---
Sum fordringer3 9683 593393
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post1 2752 267386
Sum Kasse/Bank/Post1 2752 267386
Sum omløpsmidler5 2435 861780
Sum eiendeler5 6226 335780
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital303030
Sum opptjent egenkapital2 3513 148250
Annen egenkapital2 3513 148250
Sum egenkapital2 3813 178280
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld303354215
Skyldig offentlige avgifter1 058955189
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte3 100--
Sum utbytte3 100--
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld1 2311 03025
Sum kortsiktig gjeld3 2413 156500
Sum gjeld3 2413 156500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 6226 335780
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Regnskap 4u AS

Org nr 825 704 922

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo