Proff
Proff

RETURA ØSTFOLD AS

Org nr888 386 882
AdresseSkiptvetveien 85, 1815 Askim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 001960916
Leder annen godtgjørelse--10790112

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter64 39862 59363 39651 26249 752
Annen driftsinntekt6 9436 1266 0856 0135 767
Sum driftsinntekter71 34168 71969 48157 27555 519
Varekostnad40 78537 90439 23533 28633 680
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 7879 0157 4786 6165 761
Herav kun lønn7 2126 6515 6284 9254 294
Ordinære avskrivninger1 9621 6791 4401 3871 064
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader12 18912 24610 67810 6207 873
Driftsresultat6 6187 87410 6505 3667 140
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt502293346381339
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--01-
Sum finansinntekter502293346383339
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad22111
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader22111
Resultat før skatt7 1188 16510 9955 7487 477
Sum skatt1 5701 8052 4211 2691 730
Ordinært resultat5 5486 3608 5754 4795 747
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 5486 3608 5754 4795 747
Ordinært utbytte-1 2001 0002 0151 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 2001 0002 0151 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler11911244489
Sum anleggsmidler26 36024 08617 11017 70217 893
Tomter, bygninger og annen fast eiendom15 54113 52711 16611 72612 116
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 6008 8773 8663 5893 420
Sum varige driftsmidler24 14122 40315 03215 31515 536
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler255304295287279
Andre fordringer1 9131 2471 6192 0561 989
Sum finansielle anleggsmidler2 2081 5911 9542 3442 268
Sum varelager-----
Kundefordringer9 2537 78810 9208 3038 047
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9 9339 37510 9278 3038 429
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post32 92529 81929 72521 82921 349
Sum Kasse/Bank/Post32 92529 81929 72521 82921 349
Sum omløpsmidler42 85839 19540 65230 13229 778
Sum eiendeler69 21863 28157 76247 83447 671
Aksje/Selskapskapital2 0002 0002 0002 0002 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 0002 0002 0002 0002 000
Sum opptjent egenkapital54 64649 09743 93836 36333 900
Annen egenkapital54 64649 09743 93836 36333 900
Sum egenkapital56 64651 09745 93838 36335 900
Sum avsetninger til forpliktelser2 6411 9931 4551 3211 109
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 6411 9931 4551 3211 109
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 8685 3814 5913 7546 879
Skyldig offentlige avgifter7661 1201 646633353
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld808717631522922
Sum kortsiktig gjeld9 93210 19010 3698 15010 662
Sum gjeld12 57312 18311 8249 47111 771
SUM EGENKAPITAL OG GJELD69 21863 28157 76247 83447 671
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

RETURA ØSTFOLD AS

Org nr 888 386 882

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo