Proff
Proff

REVICOM AS

Org nr931 282 506
AdresseStrandgata 16, 8400 Sortland

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--9761 0011 162
Leder annen godtgjørelse--17512422

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter49 59041 24332 86830 09529 813
Annen driftsinntekt34371 21601 801
Sum driftsinntekter49 62441 27934 08430 09531 613
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 08527 49621 37519 17118 756
Herav kun lønn27 57123 71718 64414 48814 376
Ordinære avskrivninger826511198149138
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 9007 8525 3905 3945 818
Driftsresultat7 8135 4207 1215 3826 902
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt58−27815097
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter58−27815097
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad121208112106123
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader121208112106123
Resultat før skatt7 7505 2107 0875 4266 876
Sum skatt1 8241 2051 5911 2011 578
Ordinært resultat5 9264 0055 4964 2255 298
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 9264 0055 4964 2255 298
Ordinært utbytte6 7505 6053 3625 9243 870
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte6 7505 6053 3625 9243 870
Konsernbidrag-396-194793

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill2 9003 427000
Sum immaterielle midler2 9303 452000
Sum anleggsmidler4 6334 6948121 2801 491
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler307301260256242
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 395808551474583
Sum varige driftsmidler1 7021 109812730825
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer11331550666
Sum finansielle anleggsmidler11331550666
Sum varelager-----
Kundefordringer10 17510 55513 3334 3375 822
Konsernfordringer1 2882 700---
Sum fordringer11 80913 50313 7918 9867 803
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 0717 2473 1775 8475 034
Sum Kasse/Bank/Post7 0717 2473 1775 8475 034
Sum omløpsmidler18 87920 75016 96814 83312 837
Sum eiendeler23 51225 44417 78016 11314 328
Aksje/Selskapskapital143143107107107
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 0504 419107107207
Sum opptjent egenkapital-01 06301 793
Annen egenkapital-01 06301 793
Sum egenkapital3 0504 4191 1701071 999
Sum avsetninger til forpliktelser0023158189
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 3461 8852 4232 6922 962
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 3461 8852 4462 8503 150
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8745667491 006374
Skyldig offentlige avgifter4 1014 2273 4072 3082 087
Kortsiktig konserngjeld699507---
Annen kortsiktig gjeld5 0168 0938 6712 7421 873
Sum kortsiktig gjeld19 11619 14014 16413 1569 178
Sum gjeld20 46221 02516 61116 00612 328
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 51225 44417 78016 11314 328
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

REVICOM AS

Org nr 931 282 506

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo