Proff
Proff

REVISJON MIDT-NORGE SA

Org nr919 902 310
Telefon907 30 300
AdresseBrugata 2, 7715 Steinkjer

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 0571 007973943917
Leder annen godtgjørelse044-0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter47 42046 79046 21949 25242 023
Annen driftsinntekt5941533641 8911 465
Sum driftsinntekter48 01346 94346 58251 14343 488
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader43 46642 94634 57534 78632 514
Herav kun lønn26 211--21 819-
Ordinære avskrivninger474517554401256
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9 2798 8848 3349 4837 492
Driftsresultat−5 206−5 4043 1196 4733 226
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt265254466352224
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt000--
Sum finansinntekter265254466352224
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad20101
Andre finanskostnader00−80240-
Sum annen finanskostnad00−80240-
Sum finanskostnader20−792411
Resultat før skatt−4 943−5 1513 6646 5843 449
Sum skatt624511414125
Ordinært resultat−5 005−5 1953 5506 4433 424
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−5 005−5 1953 5506 4433 424
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler6 1685 0095 1476 0074 496
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 6701 3661 7562 2451 684
Sum varige driftsmidler1 6701 3661 7562 2451 684
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----2 812
Andre fordringer4 4983 6433 3913 762-
Sum finansielle anleggsmidler4 4983 6433 3913 7622 812
Sum varelager-----
Kundefordringer2 49198644422 091516
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 2111 57389622 7682 040
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post25 64632 57736 24227 31518 466
Sum Kasse/Bank/Post25 64632 57736 24227 31518 466
Sum omløpsmidler28 85734 15037 13750 08320 506
Sum eiendeler35 02539 15942 28556 09025 002
Aksje/Selskapskapital3 4353 4353 3253 2052 800
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 4353 4353 3253 2052 800
Sum opptjent egenkapital21 71926 72431 41026 53716 327
Annen egenkapital21 71926 72431 41026 537-
Sum egenkapital25 15430 15934 73529 74219 127
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld661448290385377
Skyldig offentlige avgifter5 3714 8683 89821 8492 635
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 7763 6403 2473 9732 839
Sum kortsiktig gjeld9 8719 0007 55026 3485 876
Sum gjeld9 8719 0007 55026 3485 876
SUM EGENKAPITAL OG GJELD35 02539 15942 28556 09025 002
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

REVISJON MIDT-NORGE SA

Org nr 919 902 310

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo