Proff
Proff

Revisjonsselskapet Magne Volden AS

Org nr972 410 020
Telefon922 30 506
AdresseLykkmarka 33 B, 7081 Sjetnemarka

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---291327
Leder annen godtgjørelse---7771

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 2421 4341 8221 8121 818
Annen driftsinntekt-14-04
Sum driftsinntekter1 2421 4481 8221 8121 821
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader447431591730784
Herav kun lønn357368500618648
Ordinære avskrivninger10427506266
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader123155243301286
Driftsresultat567834939719686
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-135910
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4801-0
Sum finansinntekter48135910
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-6231
Andre finanskostnader40111
Sum annen finanskostnad40111
Sum finanskostnader46342
Resultat før skatt612841942724694
Sum skatt134186207159153
Ordinært resultat477656734565541
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat477656734565541
Ordinært utbytte-00400400
Ekstraordinært utbytte-00--
Tilleggsutbytte-00--
Sum utbytte-00400400
Konsernbidrag-0000

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-00--
Sum anleggsmidler417521198248310
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler417521198248310
Sum varige driftsmidler417521198248310
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer80121182927
Konsernfordringer-----
Sum fordringer103351394832
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 9761 6861 8462 0941 588
Sum Kasse/Bank/Post1 9761 6861 8462 0941 588
Sum omløpsmidler2 0791 7211 9852 1421 620
Sum eiendeler2 4962 2432 1832 3901 930
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 9961 5198631 129964
Annen egenkapital1 9961 5198631 129964
Sum egenkapital2 0961 6199631 2291 064
Sum avsetninger til forpliktelser2022368
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2022368
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld32121204
Skyldig offentlige avgifter7888115156134
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld163327871418172
Sum kortsiktig gjeld3816021 2171 155859
Sum gjeld4006241 2201 161866
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 4962 2432 1832 3901 930
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Revisjonsselskapet Magne Volden AS

Org nr 972 410 020

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo