Proff
Proff

Revisor Nordstrand AS

Org nr923 207 783
Telefon472 32 725
AdresseNotenesgata 1, 6002 Ålesund

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--733629200
Leder annen godtgjørelse--441

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 5042 5212 4652 593500
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter2 5042 5212 4652 593500
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader914914957773257
Herav kun lønn739741739678224
Ordinære avskrivninger55252428
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader296243244224179
Driftsresultat1 2881 3591 2401 57136
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0--0-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0--0-
Resultat før skatt1 2881 3591 2401 57136
Sum skatt2832992733468
Ordinært resultat1 0041 0609671 22628
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 0041 0609671 22628
Ordinært utbytte1 0611 0681 2251 325500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 0611 0681 2251 325500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--01938
Sum immaterielle midler710173554
Sum anleggsmidler816285176
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler06111622
Sum varige driftsmidler06111622
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer601604833490516
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6236258625091 010
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8729856171 304516
Sum Kasse/Bank/Post8729856171 304516
Sum omløpsmidler1 4951 6101 4791 8131 526
Sum eiendeler1 5031 6261 5071 8641 602
Aksje/Selskapskapital3030303061
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303061
Sum opptjent egenkapital404461469726826
Annen egenkapital404461469726826
Sum egenkapital434491499756886
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld798116
Skyldig offentlige avgifter91143137179161
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9090908332
Sum kortsiktig gjeld1 0681 1351 0091 108716
Sum gjeld1 0681 1351 0091 108716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 5031 6261 5071 8641 602
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Revisor Nordstrand AS

Org nr 923 207 783

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo