Proff
Proff

Revisor Vest AS

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr997 142 411
AdresseIdrettsvegen 144, 5353 Straume

Revisor Vest AS er et mindre revisjonsselskap lokalisert med kontor på Sotra. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter innenfor et vidt spekter av bransjer. Vi yter bistand innenfor områdene skatt, avgift, regnskap og generell økonomisk rådgivning - i tillegg til standard revisjon.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---575506
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 5088 8808 4397 5907 775
Annen driftsinntekt2462111652-
Sum driftsinntekter10 7539 0918 6057 5927 775
Varekostnad21174120283126
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 1555 2795 0144 4724 596
Herav kun lønn5 6404 2094 1643 6993 797
Ordinære avskrivninger636139910
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4192 0762 2691 8361 995
Driftsresultat1 0951 5021 1639911 048
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt371515
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter37283971
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad224182541
Andre finanskostnader551389
Sum annen finanskostnad551389
Sum finanskostnader729303349
Resultat før skatt1 0911 4801 1609961 070
Sum skatt240326255219244
Ordinært resultat8511 155905777826
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8511 155905777826
Ordinært utbytte800800800--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte800800800--
Konsernbidrag--89725778

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler3569583528
Sum anleggsmidler104158242160400
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler689015009
Sum varige driftsmidler689015009
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-0335612
Sum finansielle anleggsmidler0033125363
Sum varelager-----
Kundefordringer2 5702 7072 2261 6352 290
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 8593 2603 3712 8412 559
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post950873421312335
Sum Kasse/Bank/Post950873421312335
Sum omløpsmidler3 8104 1333 7923 1532 894
Sum eiendeler3 9144 2914 0333 3133 295
Aksje/Selskapskapital179179179179179
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital298298298298298
Sum opptjent egenkapital697669386370319
Annen egenkapital697669386370319
Sum egenkapital994967683668616
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0178271364457
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld0178271364457
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld551267412375
Skyldig offentlige avgifter703752421520497
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 1611 1531 5301 6171 603
Sum kortsiktig gjeld2 9193 1463 0792 2812 221
Sum gjeld2 9193 3253 3502 6452 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 9144 2914 0333 3133 295
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6947433

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Revisor Vest AS

Org nr 997 142 411

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo