Proff
Proff

Revisorgruppen Namdal AS

Org nr978 685 188
AdresseKirkegata 5, 7800 Namsos

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--912904824
Leder annen godtgjørelse--113020

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9 9979 5038 0506 3225 638
Annen driftsinntekt130156-
Sum driftsinntekter10 0119 5038 0656 3285 638
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 6905 3674 8954 0473 569
Herav kun lønn4 5734 5084 1813 5033 418
Ordinære avskrivninger1211211042123
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0161 5921 5501 5791 519
Driftsresultat2 1832 4231 515680526
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt245140
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt66689
Sum finansinntekter91111229
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad595365413
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader595365413
Resultat før skatt2 1332 3811 461661532
Sum skatt471524322147124
Ordinært resultat1 6621 8581 139515408
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 6621 8581 139515408
Ordinært utbytte1 5001 500900272500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5001 500900272500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler734242027
Sum anleggsmidler2 7832 8322 9302 407120
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 3041 3731 4421 094-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2532132339285
Sum varige driftsmidler1 5571 5851 6741 18685
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 1531 1751 1791 1947
Andre fordringer03035281
Sum finansielle anleggsmidler1 1531 2041 2141 2218
Sum varelager-----
Kundefordringer1 2542 1537721 078209
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 5563 6792 3711 8833 175
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 0971 4681 5331 639173
Sum Kasse/Bank/Post1 0971 4681 5331 639173
Sum omløpsmidler5 6535 1463 9043 5223 348
Sum eiendeler8 4367 9786 8345 9293 468
Aksje/Selskapskapital153153153102102
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital153153153102102
Sum opptjent egenkapital2 1992 0371 6791 4401 197
Annen egenkapital2 1992 0371 6791 4401 197
Sum egenkapital2 3522 1901 8321 5421 299
Sum avsetninger til forpliktelser--01-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 3061 5041 7021 917-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0485563-
Annen langsiktig gjeld0485563-
Sum langsiktig gjeld1 3061 5521 7581 9820
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5102706149380
Skyldig offentlige avgifter884670514367325
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3821 2721 4031 1551 131
Sum kortsiktig gjeld4 7794 2363 2442 4062 169
Sum gjeld6 0845 7885 0024 3872 169
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 4367 9786 8345 9293 468
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Revisorgruppen Namdal AS

Org nr 978 685 188

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo