Proff
Proff

Revisorteam Tinn AS

Org nr987 199 350
AdresseSam Eydes gate 120, 3660 Rjukan

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 3465 2785 1845 3295 724
Annen driftsinntekt322673-
Sum driftsinntekter6 3785 3045 1905 3325 724
Varekostnad--4--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 6542 2482 2672 1002 822
Herav kun lønn2 0981 7621 8411 6912 321
Ordinære avskrivninger3628314342
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 3932 9912 9863 0222 196
Driftsresultat29437−98168664
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1381310
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0--03
Sum finansinntekter1381312
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9-000
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader90000
Resultat før skatt28740−90181676
Sum skatt636−1028138
Ordinært resultat22434−81153538
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat22434−81153538
Ordinært utbytte150580-0500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte150580-0500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler9384112111546
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler76679574116
Sum varige driftsmidler76679574116
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1717171717
Andre fordringer---2013
Sum finansielle anleggsmidler17171737429
Sum varelager00000
Kundefordringer9129641 1921 2041 021
Konsernfordringer-12---
Sum fordringer9539941 2481 2721 095
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post7261 2681 3061 0641 409
Sum Kasse/Bank/Post7261 2681 3061 0641 409
Sum omløpsmidler1 6792 2622 5532 3362 503
Sum eiendeler1 7722 3462 6652 4473 049
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital00179179179
Sum innskutt egenkapital794794973973973
Sum opptjent egenkapital829375456303
Annen egenkapital829375456303
Sum egenkapital8768031 3491 4291 277
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld99362118119310
Skyldig offentlige avgifter171356326−28365
Kortsiktig konserngjeld150---500
Annen kortsiktig gjeld412239873899460
Sum kortsiktig gjeld8961 5431 3171 0181 773
Sum gjeld8961 5431 3171 0181 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 7722 3462 6652 4473 049
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Revisorteam Tinn AS

Org nr 987 199 350

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo