Proff
Proff

Ringnes AS

Org nr914 670 705
AdresseThorvald Meyers gate 2, 0555 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn3 7173 0644 4764 7394 186
Leder annen godtgjørelse3 2151 2904 268243433

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 583 9175 485 2134 932 2134 429 5964 604 597
Annen driftsinntekt55 55731 34259 70486 46974 833
Sum driftsinntekter5 639 4745 516 5554 991 9174 516 0654 679 430
Varekostnad3 742 0273 506 1873 099 1262 921 9792 968 312
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader329 469326 047305 958302 848360 209
Herav kun lønn254 674248 575231 857223 190237 262
Ordinære avskrivninger88 83583 69576 14167 87869 845
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader514 359437 440415 815463 037535 411
Driftsresultat964 7831 163 1861 094 876760 323745 652
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 1151 7742 9643 5714 593
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 4043 3006 9752 2673 335
Sum finansinntekter60 23213 60836 55769 37231 999
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 990122261381364
Andre finanskostnader7 326−42512 4615 8108 321
Sum annen finanskostnad7 326−42512 4615 8108 321
Sum finanskostnader11 370−27370 60645 84619 173
Resultat før skatt1 013 6461 177 0681 060 828783 849758 479
Sum skatt332 243260 290239 147175 010171 739
Ordinært resultat681 402916 778821 680608 839586 740
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat681 402916 778821 680608 839586 740
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-984 515810 862584 613409 553

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler101 042111 27198 236104 595119 065
Sum anleggsmidler348 852349 516338 716331 713312 949
Tomter, bygninger og annen fast eiendom20 33619 20820 50221 94722 576
Maskiner/anlegg/biler810121416
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler224 781216 263217 070202 157168 108
Sum varige driftsmidler245 126235 481237 583224 119190 701
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 2192 2192 2192 2192 219
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler00000
Andre fordringer465545678780964
Sum finansielle anleggsmidler2 6842 7642 8972 9993 183
Sum varelager---01 731
Kundefordringer245 459200 717299 770366 05793 922
Konsernfordringer2 778 7633 055 6903 096 0462 370 6202 555 502
Sum fordringer3 081 0373 335 0463 483 3432 837 4662 750 862
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post0001952
Sum Kasse/Bank/Post0001952
Sum omløpsmidler3 081 0373 335 0463 483 3442 837 4852 752 646
Sum eiendeler3 429 8893 684 5623 822 0603 169 1983 065 595
Aksje/Selskapskapital210 366210 366210 366210 366210 366
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital210 366210 366210 366210 366210 366
Sum opptjent egenkapital399 218501 002567 981565 793536 246
Annen egenkapital399 218501 002567 981565 793536 246
Sum egenkapital609 584711 367778 347776 159746 612
Sum avsetninger til forpliktelser21 70123 65827 19129 84238 172
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld---00
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld21 70123 65827 19129 84238 172
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 205 4731 174 1761 375 1651 006 2441 018 916
Skyldig offentlige avgifter398 889379 663352 133365 252353 941
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld988 6311 158 5141 080 593800 255634 028
Annen kortsiktig gjeld205 612237 184205 061191 447204 035
Sum kortsiktig gjeld2 798 6042 949 5363 016 5222 363 1972 280 811
Sum gjeld2 820 3052 973 1943 043 7132 393 0392 318 983
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 429 8893 684 5623 822 0603 169 1983 065 595
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Ringnes AS

Org nr 914 670 705

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo