Proff
Proff

Ringnes Norge AS

Org nr989 668 137
AdresseThorvald Meyers gate 2, 0555 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn000-0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader101179823782
Driftsresultat−101−179−82−37−82
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 109 7701 382 2711 123 7171 231 914564 074
Sum finansinntekter1 110 5851 382 2711 124 7841 256 061585 791
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad150-358127-
Andre finanskostnader1151333
Sum annen finanskostnad1151333
Sum finanskostnader77 39147 20353 63556 29972 400
Resultat før skatt1 033 0941 334 8901 071 0671 199 725513 309
Sum skatt227 314293 688235 731163 502118 061
Ordinært resultat805 7801 041 202835 3361 036 224395 248
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat805 7801 041 202835 3361 036 224395 248
Ordinært utbytte850 0001 075 000835 336950 000400 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte850 0001 075 000835 336950 000400 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 243 1883 242 4603 253 5573 249 0413 788 011
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 242 5443 241 8163 240 9353 229 6103 336 730
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler3 243 1883 242 4603 253 5573 249 0413 788 011
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-00255 0290
Sum fordringer1 109 7581 400 5051 133 1321 034 489570 141
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post00000
Sum Kasse/Bank/Post00000
Sum omløpsmidler1 109 7581 400 5051 133 1321 034 489570 141
Sum eiendeler4 352 9464 642 9654 386 6884 283 5304 358 152
Aksje/Selskapskapital50 00050 00050 00050 00050 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital50 00050 00050 00050 00050 000
Sum opptjent egenkapital8 20652 42686 22486 224658 412
Annen egenkapital8 20652 42686 22486 224658 412
Sum egenkapital58 206102 426136 224136 224708 412
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld3 000 0003 011 3953 011 1783 010 9513 016 537
Annen langsiktig gjeld3 000 0003 011 3953 011 1783 010 9513 016 537
Sum langsiktig gjeld3 000 0003 011 3953 011 1783 010 9513 016 537
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld027275943
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld26 66121 92627 66224 38413 286
Annen kortsiktig gjeld190 970138 752143 7240101 813
Sum kortsiktig gjeld1 294 7401 529 1451 239 2861 136 355633 203
Sum gjeld4 294 7404 540 5404 250 4644 147 3063 649 740
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 352 9464 642 9654 386 6884 283 5304 358 152
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Ringnes Norge AS

Org nr 989 668 137

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo