Proff
Proff

Risvollan Borettslag

Org nr846 722 092
AdresseAsbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim
Risvollan har sentral beliggenhet ca 5 km syd for Trondheim sentrum og gangavstand til et av byens mest attraktive turområder, Estenstadmarka. Borettslaget har god kollektiv transportdekning med 5 faste bussholdeplasser fordelt i området. I rushtrafikken er det bussavgang til sentrum hvert 10. minutt. Borettslaget ledes av et styre, og har i tillegg 12 fast ansatte medarbeidere. Som det eneste borettslaget i Norge, har Risvollan Borettslag et særskilt kontrollorgan – representantskap. Representantskapet består av 7 faste medlemmer.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt77 93467 33065 62061 96061 127
Sum driftsinntekter77 93467 33065 62061 96061 127
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 3409 9309 76910 0439 965
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger1 8621 9101 6841 7331 303
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader42 52439 80743 23137 23550 725
Driftsresultat22 20815 68210 93512 949−866
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt25 14366683848
Sum finansinntekter25 14366683848
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader3 5502 3182 8384 0304 550
Sum annen finanskostnad3 5502 3182 8384 0304 550
Sum finanskostnader3 5502 3182 8384 0304 550
Resultat før skatt43 80013 4308 1658 958−5 368
Sum skatt-----
Ordinært resultat43 80013 4308 1658 958−5 368
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat43 80013 4308 1658 958−5 368
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler226 727227 329227 519229 284227 256
Tomter, bygninger og annen fast eiendom224 666220 906222 247223 930221 828
Maskiner/anlegg/biler1 6731 895731721687
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler232366348409485
Sum varige driftsmidler226 571223 167223 326225 060223 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-3 9753 9753 9753 975
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer156187218250281
Sum finansielle anleggsmidler1564 1624 1934 2244 256
Sum varelager1032−12817
Kundefordringer277−35141 9023 219
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 3666 7304 1153 7817 565
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post14 8254 8374 9503 4272 621
Sum Kasse/Bank/Post14 8254 8374 9503 4272 621
Sum omløpsmidler19 20111 5999 0637 23710 203
Sum eiendeler245 927238 928236 583236 521237 458
Aksje/Selskapskapital111111111111111
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital111111111111111
Sum opptjent egenkapital89 43545 63332 20324 03815 081
Annen egenkapital89 43545 63332 20324 03815 081
Sum egenkapital89 54645 74532 31524 15015 192
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner101 542109 925122 633134 921145 020
Langsiktig konserngjeld-31 80231 80231 80231 802
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld34 12834 12834 12834 12734 126
Annen langsiktig gjeld34 12834 12834 12834 12734 126
Sum langsiktig gjeld135 670175 855188 563200 850210 948
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 8187 6216 2889 0038 568
Skyldig offentlige avgifter711619613678883
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld13 1829 0888 8041 8391 866
Sum kortsiktig gjeld20 71117 32815 70511 52111 318
Sum gjeld156 381193 183204 268212 371222 266
SUM EGENKAPITAL OG GJELD245 927238 928236 583236 521237 458
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6971228

Åpningstider

Mandag
8:30 - 15:30
Tirsdag
8:30 - 15:30
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:30 - 15:30
Fredag
8:30 - 15:30

Onsdag: Skolens sommerferie: kl. 08.30-15.30

Mer info fra Forvalt

Risvollan Borettslag

Org nr 846 722 092

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo