Proff
Proff

Rk Rådgivning AS

Org nr997 472 187
AdresseParkveien 1, 2500 Tynset

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 7301 0288051 137797
Annen driftsinntekt051--
Sum driftsinntekter1 7301 0328061 137797
Varekostnad1 5551 0127191 011745
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader54321274526
Driftsresultat121−13−408127
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt410442
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt02422
Sum finansinntekter412864
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---10
Andre finanskostnader1----
Sum annen finanskostnad1----
Sum finanskostnader1--10
Resultat før skatt1240−318631
Sum skatt270−7197
Ordinært resultat970−246724
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat960−246724
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler14272754
Sum anleggsmidler2540401616
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler0----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1112131212
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1112131212
Sum varelager-----
Kundefordringer232270143140209
Konsernfordringer-----
Sum fordringer242286148142225
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post277108155272142
Sum Kasse/Bank/Post277108155272142
Sum omløpsmidler519393303414368
Sum eiendeler544433343430384
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital102102102102102
Sum opptjent egenkapital22813113215689
Annen egenkapital22813113215689
Sum egenkapital330233234258191
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld55391143144
Skyldig offentlige avgifter00340
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1451970748
Sum kortsiktig gjeld214199110172193
Sum gjeld214199110172193
SUM EGENKAPITAL OG GJELD544433343430384
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Rk Rådgivning AS

Org nr 997 472 187

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo