Proff
Proff

&Robust AS

Org nr930 696 404
AdresseMessepromenaden 1, 0279 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-12
Startdato

01.01.2023

Sluttdato

31.12.2023

LEDERLØNN

2023-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter50
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter50
Varekostnad0
Beholdningsendringer0
Lønnskostnader0
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Andre driftskostnader28
Driftsresultat22
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt0
Sum finansinntekter0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad0
Andre finanskostnader0
Sum annen finanskostnad0
Sum finanskostnader0
Resultat før skatt22
Sum skatt4
Ordinært resultat18
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat18
Ordinært utbytte0
Ekstraordinært utbytte0
Tilleggsutbytte0
Sum utbytte0
Konsernbidrag0

BALANSEREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Goodwill0
Sum immaterielle midler0
Sum anleggsmidler0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0
Sum varige driftsmidler0
Aksjer/Investeringer i datterselskap0
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige0
Investeringer i aksjer og andeler0
Andre fordringer0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum varelager0
Kundefordringer0
Konsernfordringer0
Sum fordringer0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post47
Sum Kasse/Bank/Post47
Sum omløpsmidler47
Sum eiendeler47
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital−6
Sum innskutt egenkapital24
Sum opptjent egenkapital18
Annen egenkapital18
Sum egenkapital43
Sum avsetninger til forpliktelser0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0
Langsiktig konserngjeld0
Ansvarlig lånekapital0
Sum annen langsiktig gjeld0
Annen langsiktig gjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Gjeld til kredittinstitusjoner0
Leverandørgjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Kortsiktig konserngjeld0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4
Sum gjeld4
SUM EGENKAPITAL OG GJELD47
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

&Robust AS

Org nr 930 696 404

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo