Proff
Proff

Romerike Lyd & Event

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr921 166 826
Telefon402 40 409
AdresseBaskopvegen 14, 2054 Mogreina

Vi leverer alt innen lyd / lys, scene og AV. Alt fra mindre konserter til store arrangementer, eventer og festivaler

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

04.07.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--167489300
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 3204 4292 3232 7141 204
Annen driftsinntekt-010--
Sum driftsinntekter5 3204 4292 3332 7141 204
Varekostnad1 3858025971 196268
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 500905267570348
Herav kun lønn1 285791232495300
Ordinære avskrivninger48326616913528
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 8201 283931951364
Driftsresultat1321 172368−139195
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--000
Sum finansinntekter--000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2555---
Andre finanskostnader00781
Sum annen finanskostnad00781
Sum finanskostnader2555781
Resultat før skatt1081 118361−147194
Sum skatt3825857−1-
Ordinært resultat70860304−146194
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat70860304−146194
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler1 524754532511451
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler414139---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 110615532511451
Sum varige driftsmidler1 524754532511451
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer196174252143
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2063457485173
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6521 053188176137
Sum Kasse/Bank/Post6521 053188176137
Sum omløpsmidler8591 398262261309
Sum eiendeler2 3822 152793772760
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital---0−6
Sum innskutt egenkapital3030303024
Sum opptjent egenkapital1 2311 162302−2-
Annen egenkapital1 2331 164302−2-
Sum egenkapital1 2611 1923322824
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3811189313555
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3811189313555
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld354138687252
Skyldig offentlige avgifter2553609074120
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9385154464314
Sum kortsiktig gjeld740842369609486
Sum gjeld1 121960461744541
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 3822 152793772566
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6989546

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Romerike Lyd & Event

Org nr 921 166 826

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo