Proff
Proff

Rosenberggata 101 AS

Org nr998 263 107
AdresseDronning Mauds gate 15, 0250 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-0---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt19 41020 57323 06222 78622 275
Sum driftsinntekter19 41020 57323 06222 78622 275
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger6 8215 5725 1555 1555 155
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 2524 5822 0372 2872 040
Driftsresultat10 33710 41915 87015 34415 080
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt373106940136
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt88888
Sum finansinntekter3811141748144
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader896687412819864
Resultat før skatt9 8229 84715 47614 57414 361
Sum skatt2 1612 1663 4053 2063 159
Ordinært resultat7 6617 68112 07111 36811 201
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7 6617 68112 07111 36811 201
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--12 07011 09310 626

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler160 616167 437156 351161 506166 661
Tomter, bygninger og annen fast eiendom160 616167 437156 351161 506166 661
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler160 616167 437156 351161 506166 661
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer543372355375295
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9 6502 1284 9631 3435 858
Sum Kasse/Bank/Post9 6502 1284 9631 3435 858
Sum omløpsmidler10 1932 5005 3171 7196 153
Sum eiendeler170 809169 937161 668163 225172 814
Aksje/Selskapskapital1 2001 2001 2001 2001 200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital56 30156 30156 30156 30156 301
Sum opptjent egenkapital57 20158 43458 41958 41858 144
Annen egenkapital57 20158 43458 41958 41858 144
Sum egenkapital113 503114 736114 721114 720114 445
Sum avsetninger til forpliktelser1 7002 0472 0432 0431 965
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld40 26935 11524 61725 75735 068
Annen langsiktig gjeld40 26935 11524 61725 75735 068
Sum langsiktig gjeld41 96937 16226 66127 80037 034
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld590425222313258
Skyldig offentlige avgifter0910---
Kortsiktig konserngjeld11 4039 82815 47514 22213 623
Annen kortsiktig gjeld3 3456 8764 5916 1717 455
Sum kortsiktig gjeld15 33718 03920 28720 70521 336
Sum gjeld57 30655 20146 94848 50558 369
SUM EGENKAPITAL OG GJELD170 809169 937161 668163 225172 814
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Rosenberggata 101 AS

Org nr 998 263 107

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo