Proff
Proff

Royal Transport AS

Org nr944 326 731
Telefon908 53 493
AdresseIdrettsvegen 122, 5353 Straume

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn908835977889733
Leder annen godtgjørelse2544108

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter111 541117 776108 907127 741102 261
Annen driftsinntekt17−18682030
Sum driftsinntekter111 558117 758108 975127 761102 291
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader39 95441 47136 92438 05335 137
Herav kun lønn34 08935 41331 16731 89229 306
Ordinære avskrivninger99697575
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader75 58082 28679 93186 53966 550
Driftsresultat−3 985−6 008−7 9503 095530
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt50596
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7153361116
Sum finansinntekter12153412022
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad709452254310264
Andre finanskostnader4754783844
Sum annen finanskostnad4754783844
Sum finanskostnader757506332348308
Resultat før skatt−4 729−6 499−7 9412 766244
Sum skatt−450−449399609120
Ordinært resultat−4 279−6 050−8 3402 158124
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4 279−6 050−8 3402 158124
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0-07971 406
Sum anleggsmidler2447391351 0371 764
Tomter, bygninger og annen fast eiendom71----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler080069144
Sum varige driftsmidler7180069144
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer173659135171214
Sum finansielle anleggsmidler173659135171214
Sum varelager4661413535
Kundefordringer17 17213 47712 64917 44515 300
Konsernfordringer12 1809 2647 2255 4175 417
Sum fordringer32 87225 38922 89625 88322 961
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 0373 3692 7423 4262 044
Sum Kasse/Bank/Post2 0373 3692 7423 4262 044
Sum omløpsmidler34 95528 81925 67929 34425 040
Sum eiendeler35 19929 55825 81430 38126 804
Aksje/Selskapskapital14 07114 0711 0711 0711 071
Annen innskutt egenkapital7 1764 9023 3111 9011 901
Sum innskutt egenkapital21 24718 9734 3822 9722 972
Sum opptjent egenkapital−16 266−12 178−6 1282 21254
Annen egenkapital-002 21254
Sum egenkapital4 9816 794−1 7465 1843 026
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 5833 5832 833--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 5833 5832 83300
Gjeld til kredittinstitusjoner10 7704 8363 5073 5723 304
Leverandørgjeld9 1816 68213 62214 53612 960
Skyldig offentlige avgifter3 8513 2573 5813 0894 091
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 8334 4054 0174 0003 424
Sum kortsiktig gjeld28 63519 18024 72725 19723 778
Sum gjeld30 21822 76427 56025 19723 778
SUM EGENKAPITAL OG GJELD35 19929 55825 81430 38126 804
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Royal Transport AS

Org nr 944 326 731

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo