Proff
Proff

Royen Holding AS

Org nr989 213 717
AdresseTangengata 2, 4950 Risør

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-0000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader109203733
Driftsresultat−10−9−20−37−33
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00001
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt20912519311290
Sum finansinntekter20912519311391
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad55--0−128
Sum finanskostnader55--0−128
Resultat før skatt14411617376186
Sum skatt18−1−3−3−2
Ordinært resultat12611717679188
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12611717679188
Ordinært utbytte----90
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----90
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler119181512
Sum anleggsmidler846819602518493
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--276276276
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler27627604545
Sum varige driftsmidler276276276321321
Aksjer/Investeringer i datterselskap454545--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler209264264182160
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler569524309182160
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer---01
Sum investeringer1 5651 4601 4601 4601 460
Kasse/Bank/Post7141131743
Sum Kasse/Bank/Post7141131743
Sum omløpsmidler1 5721 4731 5721 4771 504
Sum eiendeler2 4182 2922 1741 9941 997
Aksje/Selskapskapital437437437437437
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital437437437437437
Sum opptjent egenkapital1 9681 8421 7241 5481 470
Annen egenkapital1 9681 8421 7241 5481 470
Sum egenkapital2 4052 2792 1611 9851 907
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1313139-
Sum kortsiktig gjeld131313990
Sum gjeld131313990
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 4182 2922 1741 9941 997
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Royen Holding AS

Org nr 989 213 717

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo