Proff
Proff
Profile-7052098
Kvalitetsprodukter + moderne utstyr
Profile-7052094

RS GULVAVRETTING AS

A
Proff Forvalt rating
A Lav risiko
Org nr818 877 862
Telefon940 01 090
AdresseHolmenvegen 13, 7820 Spillum

Vi har siden 1990 levert kvalitetsgulv på små og store arealer på bygg fra Møre og Romsdal til Finnmark. Vi har mange forskjellige oppdrag, fra næringsbygg, idrettshaller, offentlige bygg og ned til private boliger og garasjer. Ingen gulv er for små eller store. Vi har bred kompetanse innenfor gulv og kan levere gode løsninger.

Vi leverer løsninger innen tynnavretting, gulvstøp, trinnlyd og epoksybelegg. Våre produkter sammen med moderne utstyr, blant annet 3 egne pumpebiler, gjør at vi kan levere store arealer effektivt med lavere tidsforbruk, bedre kvalitet – til en gunstigere pris.

Vi har 25 mann i produksjon som til sammen produserer ca. 250.000m² med kvalitetsgulv i løpet av året.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 0901 0411 057
Leder annen godtgjørelse--4416

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter66 70751 57940 01437 34233 340
Annen driftsinntekt-010--
Sum driftsinntekter66 70751 57940 02437 34233 340
Varekostnad39 43133 98224 82921 93520 477
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 6769 2467 6627 4347 109
Herav kun lønn11 0608 0166 6626 4306 087
Ordinære avskrivninger1 028530383377292
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7 5313 1392 7232 4372 384
Driftsresultat6 0424 6834 4285 1593 078
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt516244713
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--003
Sum finansinntekter516244716
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad16112903
Andre finanskostnader801177
Sum annen finanskostnad801177
Sum finanskostnader16912101710
Resultat før skatt5 9244 6764 4415 1893 084
Sum skatt1 3031 0299781 142707
Ordinært resultat4 6213 6483 4644 0472 377
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 6213 6483 4644 0472 377
Ordinært utbytte3 5003 0002 5003 0002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 5003 0002 5003 0002 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill000066
Sum immaterielle midler0022666
Sum anleggsmidler4 7127 9371 3551 1861 083
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler4 1577 69945946371
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler555239874717946
Sum varige driftsmidler4 7127 9371 3331 1811 017
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager2 4542 2901 394891681
Kundefordringer9 6667 2315 5138 0848 509
Konsernfordringer-000-
Sum fordringer9 9757 4435 5388 1968 660
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 8192 9044 9093 8833 973
Sum Kasse/Bank/Post5 8192 9044 9093 8833 973
Sum omløpsmidler18 24712 63711 84112 97113 314
Sum eiendeler22 95920 57513 19614 15714 398
Aksje/Selskapskapital6060606060
Annen innskutt egenkapital479----
Sum innskutt egenkapital7251961961961 248
Sum opptjent egenkapital5 0183 8523 2042 2401 193
Annen egenkapital5 0183 8523 2042 2401 193
Sum egenkapital5 7434 0473 4002 4362 441
Sum avsetninger til forpliktelser2652950064
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 448----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 7132950064
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 7424 1494 4194 1746 587
Skyldig offentlige avgifter1 7921 1341 1661 4671 510
Ordinært utbytte3 5003 0002 5003 0002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 5003 0002 5003 0002 000
Kortsiktig konserngjeld-00936-
Annen kortsiktig gjeld1 1357 2377189331 086
Sum kortsiktig gjeld14 50316 2329 79711 72111 893
Sum gjeld17 21616 5289 79711 72111 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD22 95920 57513 19614 15714 398
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Autorisasjoner

Godkjent lærebedrift
Godkjent lærebedrift
Sentralt godkjent
Sentralt godkjent
Ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert har RS Gulv tatt miljøansvar og jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport bidrar til miljøvennlig og bærekraftig drift.
Ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert har RS Gulv tatt miljøansvar og jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport bidrar til miljøvennlig og bærekraftig drift.

Mer info fra Forvalt

RS GULVAVRETTING AS

Org nr 818 877 862

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo