Proff
Proff

Rudsflata 11 AS

Org nr986 483 829
AdresseTuneveien 87, 1712 Grålum

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 4312 1291 7741 6552 047
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter2 4312 1291 7741 6552 047
Varekostnad371---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger9541 033954954954
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader11216514898148
Driftsresultat1 328931672603945
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 255868617553763
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1 255868617553763
Resultat før skatt73635550182
Sum skatt1614751240
Ordinært resultat5749−2038142
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5749−2038142
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler22 78423 73824 77125 72426 678
Tomter, bygninger og annen fast eiendom22 78423 73824 77125 72426 678
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00---
Sum varige driftsmidler22 78423 73824 77125 72426 678
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-18---
Kundefordringer48184---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer48790777
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler487108777
Sum eiendeler23 27123 84624 77825 73126 685
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital3 2003 1443 0953 1153 077
Annen egenkapital3 2003 1443 0953 1153 077
Sum egenkapital3 3003 2443 1953 2153 177
Sum avsetninger til forpliktelser350406469441527
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld350406469441527
Gjeld til kredittinstitusjoner-020 79821 65422 898
Leverandørgjeld4327141434
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld19 50720 092255373-
Sum kortsiktig gjeld19 62120 19721 11422 07522 981
Sum gjeld19 97120 60221 58322 51623 508
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 27123 84624 77825 73126 685
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Rudsflata 11 AS

Org nr 986 483 829

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo