Proff
Proff

S P S Shipping Partner Sarpsborg AS

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr940 639 832
AdresseAlvimveien 62, 1722 Sarpsborg

Shipping Partner Sarpsborg AS er et norsk transportselskap som tilbyr fraktløsninger på vei, jernbane, sjø og luft gjennom vårt kontor i Sarpsborg.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---753753
Leder annen godtgjørelse---811

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter41 93547 56450 92643 74242 665
Annen driftsinntekt8 4976 4755 1532 7802 584
Sum driftsinntekter50 43154 03956 07946 52145 249
Varekostnad39 66444 63447 17239 84138 899
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 5294 0233 5602 8412 691
Herav kun lønn3 6253 4452 0392 3292 171
Ordinære avskrivninger121901045642
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3171 1229387881 163
Driftsresultat4 8014 1714 3052 9962 454
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt13652303119
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6386375861 050410
Sum finansinntekter7756896151 080429
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11123
Andre finanskostnader6906596961 060393
Sum annen finanskostnad6906596961 060393
Sum finanskostnader6916616971 062396
Resultat før skatt4 8844 1994 2233 0152 487
Sum skatt1 077925931665549
Ordinært resultat3 8073 2743 2922 3491 938
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 8073 2743 2922 3491 938
Ordinært utbytte3 8003 0003 0002 3003 200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 8003 0003 0002 3003 200
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler5101 6032 4061 6701 191
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler31439874114-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler114892101151
Sum varige driftsmidler325446166215151
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler1851 1572 2401 4551 041
Sum varelager0----
Kundefordringer4 1723 5434 5713 2883 526
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 1853 8464 7323 4483 800
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post7 9926 0864 9494 2694 937
Sum Kasse/Bank/Post7 9926 0864 9494 2694 937
Sum omløpsmidler12 1769 9329 6817 7178 737
Sum eiendeler12 68711 53512 0879 3869 928
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital2 6222 6152 3412 0492 000
Annen egenkapital2 6222 6152 3412 0492 000
Sum egenkapital2 7222 7152 4412 1492 100
Sum avsetninger til forpliktelser0521610
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0521610
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4 0214 0994 9683 6743 544
Skyldig offentlige avgifter621359354277220
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4413 4353 3782 6123 499
Sum kortsiktig gjeld9 9648 8159 6457 2217 818
Sum gjeld9 9648 8209 6467 2377 828
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 68711 53512 0879 3869 928
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

S P S Shipping Partner Sarpsborg AS

Org nr 940 639 832

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo