Proff
Proff
Profile-7007048
Vi lykkes når våre kunder lykkes
Profile-7007041

S8R Butikksystemer AS

Org nr921 309 775
Telefon940 93 030
AdresseHoltegrenda 23, 1423 Ski

Vi leverer moderne kassasystemer med sky-løsning, integrerte Web-løsninger og støtte mot CRM og økonomisystemer. • Direkte integrasjon mot flere regnskapssystemer • Felles Back-office for alle klienter tilknyttet regnskapskontoret • Eksport/integrasjon med tidsplanlegger • Sette opp regnskaps kontoer for fil eksport • Timeregistrering, grunnlag for lønn • Automatisk til sending av journaler Interessert? Kontakt oss gjerne

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

05.08.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--4331430
Leder annen godtgjørelse--3120

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 3561 6371 2641 717299
Annen driftsinntekt9−317−9-
Sum driftsinntekter1 3651 6351 2811 708299
Varekostnad263714427658132
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader38481630167173
Herav kun lønn2601 128765964126
Ordinære avskrivninger0----
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader54383999575276
Driftsresultat175−734−442−37217
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−41611
Sum finansinntekter−41611
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5902-
Andre finanskostnader03432
Sum annen finanskostnad03432
Sum finanskostnader511552
Resultat før skatt166−743−441−37615
Sum skatt000−14
Ordinært resultat166−743−441−37612
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat166−743−441−37612
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler18----
Sum anleggsmidler890000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler19----
Sum varige driftsmidler19----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer52----
Sum finansielle anleggsmidler52----
Sum varelager188171175120-
Kundefordringer43137265166120
Konsernfordringer-----
Sum fordringer58216374235139
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post34636222103
Sum Kasse/Bank/Post34636222103
Sum omløpsmidler281450611376242
Sum eiendeler370450611376242
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital−1 382−1 548−805−36412
Annen egenkapital0--012
Sum egenkapital−1 352−1 518−775−33442
Sum avsetninger til forpliktelser0--01
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld232----
Annen langsiktig gjeld232----
Sum langsiktig gjeld2320001
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 11365348329969
Skyldig offentlige avgifter1463391887879
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld23197671533349
Sum kortsiktig gjeld1 4891 9681 385710200
Sum gjeld1 7211 9681 385710200
SUM EGENKAPITAL OG GJELD370450611376242
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Bankterminaler
payOne utvidelser
payOne 15
Webshop / Webbapp
payOne 10

Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

S8R Butikksystemer AS

Org nr 921 309 775

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo