Proff
Proff

Sal Eiendom AS

Org nr913 638 980
Telefon452 99 866
AdresseNerland, 6444 Farstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt8491 0511 039671700
Sum driftsinntekter8491 0511 039671700
Varekostnad37---0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13748--0
Herav kun lønn120---0
Ordinære avskrivninger127123108104103
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader531687418220374
Driftsresultat16193513346224
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1010475457
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1010475457
Resultat før skatt−84193466292167
Sum skatt−13421026436
Ordinært resultat−71150363228131
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−71150363228131
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4128193498
Sum anleggsmidler1 5371 6511 7191 5881 738
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 4571 5731 6881 5381 640
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler39501216-
Sum varige driftsmidler1 4961 6231 7001 5541 640
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager0----
Kundefordringer47----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4932326032
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post19212385060
Sum Kasse/Bank/Post19212385060
Sum omløpsmidler685427110992
Sum eiendeler1 6061 7041 9891 6971 831
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital643713563199−28
Annen egenkapital643713563199-
Sum egenkapital6737435932292
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner6367138821 0001 110
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld6367138821 0001 110
Gjeld til kredittinstitusjoner10----
Leverandørgjeld85296711
Skyldig offentlige avgifter293---
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld173165360467717
Sum kortsiktig gjeld297248514468719
Sum gjeld9339611 3961 4681 829
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6061 7041 9891 6971 831
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sal Eiendom AS

Org nr 913 638 980

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo