Proff
Proff

Scan Survey AS

Org nr850 397 252
AdresseKabelgata, 0580 OSLO
Scan Survey ble etablert i 1989 av Jørgen Ravn. Firmaet har utviklet seg opp til å bli en av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller. Hovedaktiviteten er oppmåling for små og store byggeprosjekter, etablering av digitale terrengmodeller for samferdselsplanlegging samt etablering av fastmerker og analyse av geodetiske nett. Datamodellene firmaet produserer er basert på totalstasjon og statisk/RTK GNSS målinger, samt laserskanning fra bil, fly, helikopter og bakkebasert utstyr. I tillegg brukes Ekkolodd og RPAS (droner) der dette er hensiktsmessig.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 4331 4001 3841 3421 137
Leder annen godtgjørelse87777

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter69 77758 49661 90059 82653 277
Annen driftsinntekt-10274745
Sum driftsinntekter69 77758 59861 90759 87353 321
Varekostnad7 8726 0756 9667 3145 369
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader43 65538 25936 30435 48032 394
Herav kun lønn35 78931 72430 53929 15026 594
Ordinære avskrivninger7314853979891 325
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9 3608 6608 5358 4558 152
Driftsresultat8 1595 1209 7067 6366 081
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt332639
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter332639
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---214
Andre finanskostnader12274635
Sum annen finanskostnad12274635
Sum finanskostnader12274848
Resultat før skatt8 1505 1219 7247 5916 042
Sum skatt1 8111 1472 1161 5751 319
Ordinært resultat6 3383 9747 6086 0174 723
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 3383 9747 6086 0174 723
Ordinært utbytte5 7053 3547 0003 0004 223
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 7053 3547 0003 0004 223
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler567114215774
Sum anleggsmidler2 1801 6768431 0591 532
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 1241 6057009011 457
Sum varige driftsmidler2 1241 6057009011 457
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer10 08710 3139 37010 2889 392
Konsernfordringer-----
Sum fordringer12 80812 17010 80911 97211 982
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post11 9846 93910 7715 5722 935
Sum Kasse/Bank/Post11 9846 93910 7715 5722 935
Sum omløpsmidler24 79219 10921 58017 54414 917
Sum eiendeler26 97220 78522 42318 60216 449
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital1 4201 4201 4201 4201 420
Sum innskutt egenkapital1 5201 5201 5201 5201 520
Sum opptjent egenkapital3 3402 2861 6173 470777
Annen egenkapital3 3402 2861 6173 470777
Sum egenkapital4 8603 8063 1374 9912 297
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 7092 1171 1737321 154
Skyldig offentlige avgifter6 9885 4565 7725 4094 652
Ordinært utbytte5 7053 3547 0003 0004 223
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 7053 3547 0003 0004 223
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 9144 9753 4483 2633 081
Sum kortsiktig gjeld22 11216 97819 28513 61214 152
Sum gjeld22 11216 97819 28513 61214 152
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 97220 78522 42318 60216 449
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6960313

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Scan Survey AS

Org nr 850 397 252

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo