Proff
Proff

SCHIBSTED ASA

Org nr933 739 384
AdresseAkersgata 55, 0180 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--16 146--
Leder annen godtgjørelse--1 440--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter219 000194 000165 000--
Annen driftsinntekt---98 00086 000
Sum driftsinntekter219 000194 000165 00098 00086 000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader189 000169 000156 000134 000127 000
Herav kun lønn132 000109 000105 00090 00082 000
Ordinære avskrivninger21 0009 0006 0005 0007 000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader316 000238 000322 000210 000151 000
Driftsresultat−307 000−222 000−319 000−251 000−199 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt----23 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt9 765 0001 473 0003 032 0003 958 0001 875 000
Sum finansinntekter9 765 0001 473 0003 032 0003 958 0001 898 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----81 000
Andre finanskostnader5 883 000164 000612 000178 000425 000
Sum annen finanskostnad5 883 000164 000612 000178 000425 000
Sum finanskostnader5 883 000164 000612 000178 000506 000
Resultat før skatt3 575 0001 087 0002 101 0003 529 0001 193 000
Sum skatt123 00077 00050 000124 000174 000
Ordinært resultat3 452 0001 010 0002 051 0003 405 0001 019 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 452 0001 010 0002 051 0003 405 0001 019 000
Ordinært utbytte----477 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----477 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler214 000160 000138 00085 000108 000
Sum anleggsmidler28 871 00029 223 00024 737 00019 413 00029 492 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler9 00013 00015 0004 0004 000
Sum varige driftsmidler9 00013 00015 0004 0004 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap13 269 00012 759 00017 801 00017 451 00023 156 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---0-
Andre fordringer7 349 0006 849 0006 656 0001 745 0006 096 000
Sum finansielle anleggsmidler28 648 00029 050 00024 584 00019 324 00029 380 000
Sum varelager-----
Kundefordringer----56 000
Konsernfordringer----932 000
Sum fordringer1 024 000490 0001 063 000921 000988 000
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 562 000563 000983 0002 937 0001 138 000
Sum Kasse/Bank/Post3 562 000563 000983 0002 937 0001 138 000
Sum omløpsmidler4 586 0001 053 0002 046 0003 858 0002 126 000
Sum eiendeler33 457 00030 276 00026 783 00023 271 00031 618 000
Aksje/Selskapskapital117 000117 000119 000119 000119 000
Annen innskutt egenkapital5 118 0005 118 0005 086 0005 071 0006 721 000
Sum innskutt egenkapital5 234 0005 235 0005 203 0005 188 0006 840 000
Sum opptjent egenkapital12 284 0009 531 0008 949 0007 474 0009 943 000
Annen egenkapital12 284 0009 531 0008 949 0007 474 0009 943 000
Sum egenkapital17 518 00014 766 00014 152 00012 662 00016 783 000
Sum avsetninger til forpliktelser307 0005 121 000299 000251 000269 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----421 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5 398 000-4 577 0003 448 00072 000
Annen langsiktig gjeld5 398 000-4 577 0003 448 00072 000
Sum langsiktig gjeld5 705 0005 121 0004 876 0003 699 0004 162 000
Gjeld til kredittinstitusjoner----461 000
Leverandørgjeld----0
Skyldig offentlige avgifter----13 000
Ordinært utbytte----477 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----477 000
Kortsiktig konserngjeld----68 000
Annen kortsiktig gjeld10 234 00010 388 0007 755 0006 910 0009 654 000
Sum kortsiktig gjeld10 234 00010 388 0007 755 0006 910 00010 673 000
Sum gjeld15 939 00015 509 00012 631 00010 609 00014 835 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD33 457 00030 275 00026 783 00023 271 00031 618 000
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

SCHIBSTED ASA

Org nr 933 739 384

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo