Proff
Proff

Schibsted Norge AS

Org nr996 334 767
Telefon955 17 859
AdresseLars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 8222 7062 6352 008
Leder annen godtgjørelse-3 5381 6501 051524

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 291 9131 259 2831 398 7991 219 7271 241 545
Sum driftsinntekter1 291 9131 259 2831 398 7991 219 7271 241 545
Varekostnad-----
Beholdningsendringer--2 3777 87113 132
Lønnskostnader515 373517 251587 024490 849530 777
Herav kun lønn-387 943442 283376 024403 727
Ordinære avskrivninger20 78422 35634 11739 14937 402
Nedskrivning0001080
Andre driftskostnader802 859740 391793 748721 085700 796
Driftsresultat−47 103−20 715−18 468−39 336−40 563
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt295 758925 053337 111299 529334 226
Sum finansinntekter295 758925 053337 111299 529334 226
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader460 96934 59165 4526 5016 628
Sum annen finanskostnad460 96934 59165 4526 5016 628
Sum finanskostnader460 96934 59165 4526 5016 628
Resultat før skatt−212 314869 747253 192253 692287 035
Sum skatt29 15338 28756 96637 56152 834
Ordinært resultat−241 468831 460196 226216 131234 201
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−241 468831 460196 226216 131234 201
Ordinært utbytte-735 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-735 000---
Konsernbidrag--62 400102 960128 700

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill1 3571 764---
Sum immaterielle midler67 25367 64365 96269 28356 453
Sum anleggsmidler4 181 5524 418 3784 215 3213 907 9024 088 418
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler90 731108 554117 023142 944160 260
Sum varige driftsmidler90 731108 554117 023142 944160 260
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 823 4714 173 4783 996 9543 663 8773 842 344
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--2 3777 87113 132
Investeringer i aksjer og andeler8 0578 0572 2123 6851 255
Andre fordringer77 89536 27325 21125 21225 206
Sum finansielle anleggsmidler4 023 5674 242 1814 032 3353 695 6743 871 705
Sum varelager-----
Kundefordringer138 409142 435150 895170 948190 762
Konsernfordringer-----
Sum fordringer721 8621 356 068865 784723 132632 001
Sum investeringer0000-
Kasse/Bank/Post-03847-
Sum Kasse/Bank/Post-03847-
Sum omløpsmidler721 8621 356 068865 821723 179632 001
Sum eiendeler4 903 4145 774 4455 081 1424 631 0814 720 419
Aksje/Selskapskapital110 000110 000110 000100 000100 000
Annen innskutt egenkapital183 44883 2948 2724 8995 193
Sum innskutt egenkapital2 954 5812 854 4282 779 4052 690 8872 691 181
Sum opptjent egenkapital−161 2741 410 6901 326 4041 201 5241 148 319
Annen egenkapital−161 2741 410 6901 326 4041 201 5241 148 319
Sum egenkapital2 793 3074 265 1184 105 8093 892 4113 839 500
Sum avsetninger til forpliktelser313 627260 498258 962304 848249 849
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld8 1149 51510 95712 92212 652
Annen langsiktig gjeld8 1149 51510 95712 92212 652
Sum langsiktig gjeld321 741270 013269 919317 771262 500
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld21 62938 004241 55337 72639 173
Skyldig offentlige avgifter87 14686 31998 78079 27371 759
Kortsiktig konserngjeld00000
Annen kortsiktig gjeld1 679 5911 114 992360 159300 544505 022
Sum kortsiktig gjeld1 788 3661 239 315705 413420 899618 419
Sum gjeld2 110 1071 509 327975 333738 669880 919
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 903 4145 774 4455 081 1424 631 0814 720 419
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Schibsted Norge AS

Org nr 996 334 767

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo