Proff
Proff

SCHIBSTED MEDIA AS

Org nr996 334 767
Telefon950 10 100
AdresseLars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 8222 7062 6352 008-
Leder annen godtgjørelse3 5381 6501 051524-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 259 2831 398 7991 219 7271 241 5451 214 296
Sum driftsinntekter1 259 2831 398 7991 219 7271 241 5451 214 296
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-2 3777 87113 132−9 162
Lønnskostnader517 251587 024490 849530 777492 605
Herav kun lønn387 943442 283376 024403 727377 190
Ordinære avskrivninger22 35634 11739 14937 40232 690
Nedskrivning0010800
Andre driftskostnader740 391793 748721 085700 796720 967
Driftsresultat−20 715−18 468−39 336−40 563−22 803
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt925 053337 111299 529334 226388 699
Sum finansinntekter925 053337 111299 529334 226388 699
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader34 59165 4526 5016 62819 034
Sum annen finanskostnad34 59165 4526 5016 62819 034
Sum finanskostnader34 59165 4526 5016 62819 034
Resultat før skatt869 747253 192253 692287 035346 862
Sum skatt38 28756 96637 56152 83485 854
Ordinært resultat831 460196 226216 131234 201261 008
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat831 460196 226216 131234 201261 008
Ordinært utbytte735 000----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte735 000----
Konsernbidrag-62 400102 960128 700223 300

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill1 764----
Sum immaterielle midler67 64365 96269 28356 45364 419
Sum anleggsmidler4 418 3784 215 3213 907 9024 088 4183 884 013
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler108 554117 023142 944160 26046 000
Sum varige driftsmidler108 554117 023142 944160 26046 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap4 173 4783 996 9543 663 8773 842 3443 745 444
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-2 3777 87113 132−9 162
Investeringer i aksjer og andeler8 0572 2123 6851 255-
Andre fordringer36 27325 21125 21225 20625 251
Sum finansielle anleggsmidler4 242 1814 032 3353 695 6743 871 7053 773 595
Sum varelager-----
Kundefordringer142 435150 895170 948190 762229 372
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 356 068865 784723 132632 001828 538
Sum investeringer000--
Kasse/Bank/Post03847--
Sum Kasse/Bank/Post03847--
Sum omløpsmidler1 356 068865 821723 179632 001828 538
Sum eiendeler5 774 4455 081 1424 631 0814 720 4194 712 552
Aksje/Selskapskapital110 000110 000100 000100 000100 000
Annen innskutt egenkapital83 2948 2724 8995 1933 848
Sum innskutt egenkapital2 854 4282 779 4052 690 8872 691 1812 689 836
Sum opptjent egenkapital1 410 6901 326 4041 201 5241 148 3191 041 965
Annen egenkapital1 410 6901 326 4041 201 5241 148 3191 041 965
Sum egenkapital4 265 1184 105 8093 892 4113 839 5003 731 801
Sum avsetninger til forpliktelser260 498258 962304 848249 849273 559
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld9 51510 95712 92212 65211 372
Annen langsiktig gjeld9 51510 95712 92212 65211 372
Sum langsiktig gjeld270 013269 919317 771262 500284 931
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld38 004241 55337 72639 17352 502
Skyldig offentlige avgifter86 31998 78079 27371 75959 662
Kortsiktig konserngjeld000049 473
Annen kortsiktig gjeld1 114 992360 159300 544505 022532 361
Sum kortsiktig gjeld1 239 315705 413420 899618 419695 820
Sum gjeld1 509 327975 333738 669880 919980 751
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 774 4455 081 1424 631 0814 720 4194 712 552
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

SCHIBSTED MEDIA AS

Org nr 996 334 767

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo