Proff
Proff

Schibsted Trykk Bergen AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr995 908 123
AdresseJanaflaten 24, 5179 Godvik

Schibsted Trykk er Norges største trykkerikonsern med ca. 360 medarbeidere og omsetning på ca. en milliard norske kroner. Trykkerikonsernet inngår i Schibsted Norge og vi har produksjon i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi spesialiserer oss på avisproduksjon, herunder bilag, innstikk og vedlegg distribuert med avis og post. I vår service inngår også medtak av nær sagt alle former for trykksaker og distribusjon gjennom vårt landsdekkende distribusjonsnett.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---0850
Leder annen godtgjørelse----217

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter177 614151 600153 629178 325179 740
Annen driftsinntekt8362 2752 6314 0094 442
Sum driftsinntekter178 450153 875156 259182 334184 182
Varekostnad106 68675 11279 17194 30692 233
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader48 44946 72446 79851 76357 021
Herav kun lønn35 60736 16436 65639 94344 185
Ordinære avskrivninger5 0386 5158 4058 55813 691
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader29 40427 71929 92628 42823 518
Driftsresultat−11 127−2 195−8 041−721−2 280
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt428255127111160
Sum finansinntekter438255127111160
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10----
Andre finanskostnader771463722987957
Sum annen finanskostnad771463722987957
Sum finanskostnader781463722987957
Resultat før skatt−11 470−2 402−8 636−1 597−3 078
Sum skatt−2 482−511−1 833−332−521
Ordinært resultat−8 988−1 892−6 803−1 264−2 557
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−8 988−1 892−6 803−1 264−2 557
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-0000

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4 2534 4832 7102 4233 929
Sum anleggsmidler17 05618 52122 97829 41237 733
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler12 61313 78519 95026 56833 226
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler61124189292449
Sum varige driftsmidler12 67413 91020 13926 86033 675
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer129129129129129
Sum finansielle anleggsmidler129129129129129
Sum varelager5 1533 0222 1752 5802 685
Kundefordringer20 37817 29111 21815 64515 223
Konsernfordringer-----
Sum fordringer46 56442 92132 62328 43532 024
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler51 71745 94334 79731 01534 709
Sum eiendeler68 77364 46457 77560 42772 442
Aksje/Selskapskapital10 00010 00010 00010 00010 000
Annen innskutt egenkapital34 82625 14522 75017 61410 903
Sum innskutt egenkapital44 82635 14532 75027 61420 903
Sum opptjent egenkapital−26 356−18 806−10 025−3 573−2 107
Annen egenkapital−26 356−18 806−10 025−3 573−2 107
Sum egenkapital18 47016 33922 72524 04118 796
Sum avsetninger til forpliktelser20 98918 2439 39513 07318 098
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-5 0116 8604 8304 751
Annen langsiktig gjeld-5 0116 8604 8304 751
Sum langsiktig gjeld20 98923 25416 25517 90222 849
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9 4508 2035 8554 9727 348
Skyldig offentlige avgifter3 2972 6132 7652 8723 975
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld--006 915
Annen kortsiktig gjeld16 15514 05610 17410 64012 558
Sum kortsiktig gjeld29 31424 87118 79518 48430 797
Sum gjeld50 30248 12535 05036 38653 645
SUM EGENKAPITAL OG GJELD68 77364 46457 77560 42772 442
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6969657

Åpningstider

Kontakt oss for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Schibsted Trykk Bergen AS

Org nr 995 908 123

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo