Proff
Proff

Schweinhund AS

Org nr997 639 189
AdresseCharlotte Andersens vei 11 H, 0374 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 248738773761
Leder annen godtgjørelse-4440

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 2417 3905 1994 9715 860
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter6 2417 3905 1994 9715 860
Varekostnad6728609205461 246
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 6824 5302 6762 6632 997
Herav kun lønn3 8063 8452 2472 2242 516
Ordinære avskrivninger25838328224080
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader661922611715576
Driftsresultat−33695711806960
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00002
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00002
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-021
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader0-021
Resultat før skatt−33695711805962
Sum skatt−6151161178221
Ordinært resultat−27543550627740
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−27543550627740
Ordinært utbytte--500550500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--500550500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler84672650
Sum anleggsmidler400593537515621
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler315526511510621
Sum varige driftsmidler315526511510621
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-0000
Sum finansielle anleggsmidler-0000
Sum varelager-----
Kundefordringer5177631 922848842
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5748421 926864895
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 3981 1665851 051677
Sum Kasse/Bank/Post2 3981 1665851 051677
Sum omløpsmidler2 9722 0082 5111 9151 572
Sum eiendeler3 3722 6013 0482 4302 193
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital102102102102102
Sum opptjent egenkapital1 4651 492948899822
Annen egenkapital1 4651 492948899822
Sum egenkapital1 5671 5941 0511 001924
Sum avsetninger til forpliktelser-00016
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000016
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld113995696020
Skyldig offentlige avgifter64831236720664
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 033404378413464
Sum kortsiktig gjeld1 8051 0081 9971 4301 253
Sum gjeld1 8051 0081 9971 4301 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3722 6013 0482 4302 193
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Schweinhund AS

Org nr 997 639 189

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo