Proff
Proff

Seashore Technology AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr987 118 466
Telefon911 18 573
AdresseStangnesterminalen 8A, 9409

Seashore Technology AS is a private owned shareholder company providing innovative technical solutions and tailor made products to the oil and gas industry. The Company is based in Harstad and Bergen, Norway. Our highly skills and knowledge about the Customers demand, combined with fast track delivery, throughout quality and trust shall ensure Seashore Technology AS being selected as the Customers first of choice.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--780390130
Leder annen godtgjørelse--4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 35312 7248 9761 95527
Annen driftsinntekt05555
Sum driftsinntekter13 35312 7298 9801 96032
Varekostnad1471181 2312610
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 0292 9311 891961322
Herav kun lønn2 6712 6731 747878290
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader674547476394459
Driftsresultat9 5039 1335 383578−759
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt22311344
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt661---0
Sum finansinntekter88411344
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2521222325
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader2521222325
Resultat før skatt10 3629 1235 364560−780
Sum skatt2 1402 008355--
Ordinært resultat8 2227 1155 009560−780
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8 2227 1155 009560−780
Ordinært utbytte4 8264 0002 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 8264 0002 000--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler0178178178178
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-178178178178
Sum varelager-----
Kundefordringer1 0381 7261 59661734
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 0711 7661 64762877
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post17 15611 9385 124816659
Sum Kasse/Bank/Post17 15611 9385 124816659
Sum omløpsmidler18 22713 7046 7701 444737
Sum eiendeler18 22713 8826 9481 622915
Aksje/Selskapskapital187187187187187
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital187187187187187
Sum opptjent egenkapital10 3166 9213 805796236
Annen egenkapital10 3166 9213 805796236
Sum egenkapital10 5037 1083 992983423
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld172172172172172
Annen langsiktig gjeld172172172172172
Sum langsiktig gjeld172172172172172
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1381211305898
Skyldig offentlige avgifter15120111211120
Ordinært utbytte4 8264 0002 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 8264 0002 000--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld297273187299201
Sum kortsiktig gjeld7 5526 6022 784467320
Sum gjeld7 7246 7742 956639492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 22713 8826 9481 622915
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Seashore Technology AS

Org nr 987 118 466

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo