Proff
Proff

Seawalk AS

Org nr995 984 628
AdresseSkoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen
Del avVizmar AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn002000706
Leder annen godtgjørelse0005-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter21572 38120 79940 979
Annen driftsinntekt9926198--
Sum driftsinntekter1024172 47820 79940 979
Varekostnad02461 08214 30327 897
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8186852 0722 2514 318
Herav kun lønn6903811 6432 0883 814
Ordinære avskrivninger133133134114107
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9188881 8442 7053 533
Driftsresultat−1 768−1 534−2 6531 4275 124
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt11-97019
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7428886943 517
Sum finansinntekter8528977633 536
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad216211218−9877
Andre finanskostnader422 9023633 852
Sum annen finanskostnad−26222 9023633 852
Sum finanskostnader−462143 1203544 729
Resultat før skatt−1 637−1 746−4 8761 8373 931
Sum skatt−580−50366864
Ordinært resultat−1 579−1 746−4 3731 7703 067
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 579−1 746−4 3731 7703 067
Ordinært utbytte----375
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----375
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 3101 4431 5761 5311 448
Sum anleggsmidler9 4609 0018 1378 0525 012
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0001630
Sum varige driftsmidler0001630
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 1507 5586 5616 5053 534
Sum varelager-----
Kundefordringer765765765747747
Konsernfordringer350962962962-
Sum fordringer2 3643 2323 1506 5302 792
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6461 3705 2054 39322 296
Sum Kasse/Bank/Post6461 3705 2054 39322 296
Sum omløpsmidler3 0104 6018 35510 92325 088
Sum eiendeler12 47013 60216 49118 97530 100
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital105105105105105
Sum opptjent egenkapital4 3485 9277 67312 04610 276
Annen egenkapital4 3485 9277 67312 04610 276
Sum egenkapital4 4536 0327 77812 15110 381
Sum avsetninger til forpliktelser1900840774
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 2005 2005 200--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5005008001 5502 325
Annen langsiktig gjeld5005008001 5502 325
Sum langsiktig gjeld5 7195 7006 0002 3903 099
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9969721 0641 9632 548
Skyldig offentlige avgifter96473322541 053
Kortsiktig konserngjeld273----
Annen kortsiktig gjeld9338519791 01612 644
Sum kortsiktig gjeld2 2981 8712 7134 43316 620
Sum gjeld8 0177 5718 7136 82419 719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 47013 60216 49118 97530 100
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Seawalk AS

Org nr 995 984 628

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo