Proff
Proff

Seawalk Geiranger AS

Org nr911 626 276
Telefon909 37 582
Adresse6216 Geiranger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn300----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 9131 551010 7237 856
Annen driftsinntekt0122191095
Sum driftsinntekter11 9131 67319110 7237 950
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader399398783332299
Herav kun lønn360360710--
Ordinære avskrivninger1 4751 4751 4751 4751 475
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 7496845371 9321 163
Driftsresultat8 291−884−2 6056 9855 014
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt68263014
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt13121212-
Sum finansinntekter8014184114
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad122145154313422
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader122145154313422
Resultat før skatt8 248−1 015−2 7416 7134 606
Sum skatt1 815−223−6021 477977
Ordinært resultat6 434−791−2 1395 2363 630
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 434−791−2 1395 2363 630
Ordinært utbytte2 726--2 7262 726
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 726--2 7262 726
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler23 20024 67526 15027 62529 100
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler23 20024 67526 15027 62529 100
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer00000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer50662010
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 9331 1582242 3142 037
Sum Kasse/Bank/Post4 9331 1582242 3142 037
Sum omløpsmidler4 9391 1588862 3142 047
Sum eiendeler28 13925 83327 03629 93931 147
Aksje/Selskapskapital13 63013 63013 63013 63013 630
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital13 63013 63013 63013 63013 630
Sum opptjent egenkapital4 5498411 6323 7711 261
Annen egenkapital4 5498411 6323 7711 261
Sum egenkapital18 17914 47115 26217 40114 891
Sum avsetninger til forpliktelser5 4295 0184 9424 6143 469
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1004 9535 4064 5009 969
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld5 5299 97210 3489 11413 438
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-0363027
Ordinært utbytte2 726--2 7262 726
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 726--2 7262 726
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld127263665
Sum kortsiktig gjeld4 4311 3901 4263 4232 818
Sum gjeld9 96011 36211 77412 53716 256
SUM EGENKAPITAL OG GJELD28 13925 83327 03629 93931 147
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Seawalk Geiranger AS

Org nr 911 626 276

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo