Proff
Proff

Sem & Stenersen Prokom AS

Org nr953 675 358
AdresseUniversitetsgata 8, 0164 Oslo
Del avSpama AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter43 90042 70841 36247 80040 613
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter43 90042 70841 36247 80040 613
Varekostnad5 6616 2106 7967 0476 121
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader29 60428 79526 28526 94525 561
Herav kun lønn23 61123 31121 19921 51020 859
Ordinære avskrivninger158213301327317
Nedskrivning00000
Andre driftskostnader9 0758 0686 4128 2647 344
Driftsresultat−597−5781 5685 2191 270
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt41960146396221
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt991766
Sum finansinntekter42869163402226
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1143114
Andre finanskostnader63301014
Sum annen finanskostnad63301014
Sum finanskostnader177332119
Resultat før skatt−186−5171 6995 5991 478
Sum skatt−417−536−173857117
Ordinært resultat232191 8724 7421 362
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat232191 8724 7421 362
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--1 0111 889268

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 099682146195273
Sum anleggsmidler2 9021 8901 1691 2201 985
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler300247290479775
Sum varige driftsmidler300247290479775
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler44444
Andre fordringer1 499958730543932
Sum finansielle anleggsmidler1 503962733547936
Sum varelager8501 0531 0931 0961 553
Kundefordringer5 3395 8075 8737 2416 478
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 6118 0638 7339 0648 288
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post23 70536 11033 93234 14427 319
Sum Kasse/Bank/Post23 70536 11033 93234 14427 319
Sum omløpsmidler32 16645 22543 75844 30337 159
Sum eiendeler35 06747 11544 92745 52339 144
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital788788788--
Sum innskutt egenkapital2 0182 0182 0181 2301 230
Sum opptjent egenkapital16 17525 94425 92425 06322 210
Annen egenkapital16 17525 94425 92425 06322 210
Sum egenkapital18 19427 96227 94326 29323 440
Sum avsetninger til forpliktelser0000781
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000781
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 3719815962 4021 564
Skyldig offentlige avgifter1 8812 0351 9811 8031 733
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld6 0228 2618 3369 6356 963
Annen kortsiktig gjeld7 5997 8766 0725 3904 663
Sum kortsiktig gjeld16 87419 15316 98419 23014 923
Sum gjeld16 87419 15316 98419 23015 704
SUM EGENKAPITAL OG GJELD35 06747 11544 92745 52339 144
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sem & Stenersen Prokom AS

Org nr 953 675 358

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo