Proff
Proff

Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep i Hordaland

Org nr979 338 686
AdresseSt. Jakobs plass 9, 5008 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 46617 97416 77115 36815 541
Annen driftsinntekt1956471473
Sum driftsinntekter18 66117 98016 81815 38215 614
Varekostnad200434342266437
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader14 44213 39012 96511 54811 691
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2218171718
Nedskrivning00005
Andre driftskostnader4 0264 1753 5173 4113 502
Driftsresultat−29−36−23140−38
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt111823
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt66222
Sum finansinntekter6621025
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0200-
Andre finanskostnader10000
Sum annen finanskostnad10000
Sum finanskostnader12000
Resultat før skatt−24−32−21150−13
Sum skatt-----
Ordinært resultat−24−32−21150−13
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−24−32−21150−13
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler343300300334368
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7575648198
Sum varige driftsmidler7575648198
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer268224236253271
Sum finansielle anleggsmidler268224236253271
Sum varelager-----
Kundefordringer06013220
Konsernfordringer-----
Sum fordringer379277505648716
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 0582 2652 5082 7541 803
Sum Kasse/Bank/Post2 0582 2652 5082 7541 803
Sum omløpsmidler2 4372 5423 0133 4022 519
Sum eiendeler2 7802 8423 3133 7362 887
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital−131−106−75−54−204
Annen egenkapital−131−106−75−54−204
Sum egenkapital369394425446296
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld222368518502272
Skyldig offentlige avgifter943918903907938
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 2461 1631 4661 8801 380
Sum kortsiktig gjeld2 4102 4492 8873 2892 591
Sum gjeld2 4102 4492 8873 2892 591
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 7802 8423 3133 7362 887
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep i Hordaland

Org nr 979 338 686

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo