Proff
Proff

Senter mot Seksuelle Overgrep - Agder

Org nr982 026 741
AdresseMarkens gate 37, 4612 Kristiansand S

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 1459 6708 9628 6018 527
Annen driftsinntekt0093990
Sum driftsinntekter10 1459 6709 0558 7008 527
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 6807 1046 5996 4696 091
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4742 5382 3822 0952 292
Driftsresultat−92774137144
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1--01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter1--01
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--1--
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader--1--
Resultat før skatt−82773137145
Sum skatt-----
Ordinært resultat−82773137145
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−82773137145
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler302279257236215
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer302279257236215
Sum finansielle anleggsmidler302279257236215
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer76768288-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 2092 7792 5742 8102 676
Sum Kasse/Bank/Post3 2092 7792 5742 8102 676
Sum omløpsmidler3 2852 8552 6562 8982 676
Sum eiendeler3 5873 1342 9123 1342 892
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital5050505050
Sum innskutt egenkapital5050505050
Sum opptjent egenkapital392392392392392
Annen egenkapital392392392392392
Sum egenkapital442442442442442
Sum avsetninger til forpliktelser1 1981 1461 1141 027950
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 1981 1461 1141 027950
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3218510142-
Skyldig offentlige avgifter585565447484449
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0408958991 0391 050
Sum kortsiktig gjeld1 9461 5451 3561 6651 499
Sum gjeld3 1442 6912 4702 6922 450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 5873 1342 9123 1342 892
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Senter mot Seksuelle Overgrep - Agder

Org nr 982 026 741

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo