Proff
Proff

Senter mot seksuelle overgrep i Telemark

Org nr979 411 812
AdresseHolbergs gate 14, 3717 Skien

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1----
Annen driftsinntekt5 8175 4974 7495 1344 986
Sum driftsinntekter5 8185 4974 7495 1344 986
Varekostnad01---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 0364 2484 0363 7103 775
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2117171713
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3891 3291 0811 0361 310
Driftsresultat371−98−386370−113
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt92013
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt44676
Sum finansinntekter136699
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0000-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0000-
Resultat før skatt384−93−379378−103
Sum skatt-----
Ordinært resultat384−93−379378−103
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat384−93−379378−103
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler139160159176193
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler139160159176193
Sum varige driftsmidler139160159176193
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1615293132
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 1901 8071 8382 1511 810
Sum Kasse/Bank/Post2 1901 8071 8382 1511 810
Sum omløpsmidler2 2071 8221 8662 1821 842
Sum eiendeler2 3461 9822 0252 3582 036
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital1 6571 2731 3661 7451 367
Annen egenkapital1 6571 2731 3661 7451 367
Sum egenkapital1 6571 2731 3661 7451 367
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld037---
Skyldig offentlige avgifter292308288272291
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld397365371341378
Sum kortsiktig gjeld689709659613669
Sum gjeld689709659613669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 3461 9822 0252 3582 036
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Senter mot seksuelle overgrep i Telemark

Org nr 979 411 812

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo