Proff
Proff

SENTRALEN OSLO AS

Org nr916 763 867
AdresseØvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 2761 2191 0680
Leder annen godtgjørelse-181718-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter51 30942 52234 01337 08941 031
Annen driftsinntekt8 36410 9129 7874 5006 181
Sum driftsinntekter59 67353 43443 80041 58947 212
Varekostnad41120693
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader19 39618 24614 03412 89312 011
Herav kun lønn15 17414 64711 40710 6739 679
Ordinære avskrivninger1 0289531 954690510
Nedskrivning--4 792--
Andre driftskostnader45 85748 63443 36839 08937 329
Driftsresultat−6 612−14 511−20 349−11 153−2 641
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2527711100196
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1010-0
Sum finansinntekter2627811100196
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad21005
Andre finanskostnader817330
Sum annen finanskostnad817330
Sum finanskostnader457200335
Resultat før skatt−6 808−14 633−20 341−11 055−2 450
Sum skatt0----
Ordinært resultat−6 808−14 633−20 341−11 055−2 450
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−6 808−14 633−20 341−11 055−2 450
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3448625 550287
Sum anleggsmidler2 7873 2583 1828 6172 266
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 6903 2103 1203 0671 979
Sum varige driftsmidler2 6903 2103 1203 0671 979
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler63----
Sum varelager-----
Kundefordringer7 55212 0354 0859355 903
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 79813 3825 6998 1589 041
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post22 15912 8558 70519 12120 358
Sum Kasse/Bank/Post22 15912 8558 70519 12120 358
Sum omløpsmidler30 95726 23714 40427 27929 399
Sum eiendeler33 74429 49517 58535 89631 665
Aksje/Selskapskapital90 00065 00045 00035 00035 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital90 00065 00045 00045 00035 000
Sum opptjent egenkapital−66 527−59 719−45 086−24 745−13 690
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital23 4735 281−8620 25521 310
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld010 000---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld010 000000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld4 91010 4342 6318 4857 586
Skyldig offentlige avgifter2 7981 6671 7989051 344
Kortsiktig konserngjeld--10 0005 000-
Annen kortsiktig gjeld2 5632 1133 2431 2511 425
Sum kortsiktig gjeld10 27114 21417 67115 64110 354
Sum gjeld10 27124 21417 67115 64110 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD33 74429 49517 58535 89631 665
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

SENTRALEN OSLO AS

Org nr 916 763 867

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo