Proff
Proff

Setpro Kommunale Tjenester AS

Org nr927 304 910
AdresseMalmvegen 4, 4735 Evje
Del avSetpro AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter--
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader00
Herav kun lønn00
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader225
Driftsresultat−22−5
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter00
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad0-
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader0-
Resultat før skatt−22−5
Sum skatt00
Ordinært resultat−22−5
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−22−5
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler00
Sum anleggsmidler00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer--
Konsernfordringer--
Sum fordringer--
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post295297
Sum Kasse/Bank/Post295297
Sum omløpsmidler295297
Sum eiendeler295297
Aksje/Selskapskapital300300
Annen innskutt egenkapital−10−10
Sum innskutt egenkapital290290
Sum opptjent egenkapital−27−5
Annen egenkapital--
Sum egenkapital263285
Sum avsetninger til forpliktelser00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld-1
Skyldig offentlige avgifter--
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld3211
Annen kortsiktig gjeld--
Sum kortsiktig gjeld3212
Sum gjeld3212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD295297
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Setpro Kommunale Tjenester AS

Org nr 927 304 910

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo