Proff
Proff

Setra Borettslag

Org nr950 474 084
AdresseHammersborg torg 1, 0179 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt17 65067 72219 06718 82819 425
Sum driftsinntekter17 65067 72219 06718 82819 425
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader480505463414602
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader10 63220 45438 19367 84354 975
Driftsresultat6 53846 763−19 588−49 430−36 152
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6726232812
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter6726232812
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader3 8532 6213 4792 9651 620
Sum annen finanskostnad3 8532 6213 4792 9651 620
Sum finanskostnader3 8532 6213 4792 9651 620
Resultat før skatt2 75244 168−23 044−52 367−37 760
Sum skatt-----
Ordinært resultat2 75244 168−23 044−52 367−37 760
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 75244 168−23 044−52 367−37 760
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler92 49191 85575 29365 68365 683
Tomter, bygninger og annen fast eiendom92 19291 85575 29365 68365 683
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler92 19291 85575 29365 68365 683
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer298----
Sum finansielle anleggsmidler2980000
Sum varelager00000
Kundefordringer7----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer33734991 425868
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post9 76614 46317 2604 3927 376
Sum Kasse/Bank/Post9 76614 46317 2604 3927 376
Sum omløpsmidler10 10314 81317 2695 8178 244
Sum eiendeler102 594106 66892 56271 50073 927
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital2828272626
Sum innskutt egenkapital2828272626
Sum opptjent egenkapital−70 297−73 049−117 217−102 539−50 173
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−70 269−73 022−117 190−102 513−50 147
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner161 373165 752193 470157 647105 124
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld8 2847 9877 6927 5857 585
Annen langsiktig gjeld8 2847 9877 6927 5857 585
Sum langsiktig gjeld169 657173 739201 162165 232112 709
Gjeld til kredittinstitusjoner31155 017225 012
Leverandørgjeld4063 1672 3138 7606 340
Skyldig offentlige avgifter----2
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 7692 7691 261-12
Sum kortsiktig gjeld3 2065 9518 5918 78111 365
Sum gjeld172 863179 690209 753174 013124 074
SUM EGENKAPITAL OG GJELD102 594106 66892 56271 50073 927
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Setra Borettslag

Org nr 950 474 084

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo