Proff
Proff

Sjømatkompaniet As

Org nr913 110 277
Telefon458 65 297
AdresseNotenesgata 12, 6002 Ålesund

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 7692 1041 239974742
Leder annen godtgjørelse2592362605

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter544 625406 142232 997191 295116 752
Annen driftsinntekt4 799882851853 812
Sum driftsinntekter549 424406 230233 282191 480120 564
Varekostnad479 636365 248207 759173 238110 664
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 2486 7094 1073 8192 574
Herav kun lønn12 4605 1613 4383 1442 123
Ordinære avskrivninger7691 069437520542
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader10 2136 6767 7534 8932 841
Driftsresultat43 55826 52813 2259 0103 944
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt79−42852634879
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7541774086
Sum finansinntekter833−250530348165
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 3781 22978331975
Andre finanskostnader0121563
Sum annen finanskostnad1 647121563
Sum finanskostnader3 0251 23080537577
Resultat før skatt41 36625 04812 9508 9844 032
Sum skatt9 9365 6563 1282 036946
Ordinært resultat31 43019 3929 8226 9483 086
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat31 43019 3929 8226 9483 086
Ordinært utbytte010 00010 7555 0002 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte5 0001 100---
Sum utbytte5 00011 10010 7555 0002 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler22529826811254
Sum anleggsmidler3 7564 0601 7512 7691 820
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 5003 5765801 4261 294
Sum varige driftsmidler2 5003 5765801 4261 294
Aksjer/Investeringer i datterselskap0--14020
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---1318
Andre fordringer1500702868377
Sum finansielle anleggsmidler1 0311869041 231471
Sum varelager14 5612 9802 9911 3461 238
Kundefordringer106 28344 47635 58237 86113 301
Konsernfordringer-----
Sum fordringer113 03244 78236 37238 66213 826
Sum investeringer--0--
Kasse/Bank/Post34 08351 61614 7537 5395 293
Sum Kasse/Bank/Post34 08351 61614 7537 5395 293
Sum omløpsmidler161 67799 37854 11647 54720 357
Sum eiendeler165 432103 43855 86850 31622 176
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital0-0--
Sum innskutt egenkapital3333333333
Sum opptjent egenkapital41 16414 7346 4427 3755 427
Annen egenkapital41 16414 7346 4427 3755 427
Sum egenkapital41 19614 7676 4757 4085 460
Sum avsetninger til forpliktelser0-0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 9222 372---
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld0--050
Annen langsiktig gjeld0--050
Sum langsiktig gjeld1 9222 3720050
Gjeld til kredittinstitusjoner54 60235 48923 75418 239769
Leverandørgjeld54 80932 19515 63917 88712 647
Skyldig offentlige avgifter1 4692 2281 023264165
Kortsiktig konserngjeld--5 000--
Annen kortsiktig gjeld1 5018996944 423596
Sum kortsiktig gjeld122 31486 29949 39342 90816 666
Sum gjeld124 23688 67149 39342 90816 716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD165 432103 43855 86850 31622 176
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Sjømatkompaniet As

Org nr 913 110 277

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo