Proff
Proff

Skagerak Film AS

Org nr991 826 963
Telefon480 34 183
AdresseÅsane 8, 3231 Sandefjord

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--140--
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7299941 3051 7752 118
Annen driftsinntekt1 53516762839923
Sum driftsinntekter2 2641 1611 9322 1742 141
Varekostnad1 2992849081 5421 750
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader200320375261335
Herav kun lønn180293328227290
Ordinære avskrivninger---00
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader604491498469124
Driftsresultat16165152−98−69
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt300110
Sum finansinntekter300120
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0911313
Andre finanskostnader30612
Sum annen finanskostnad30612
Sum finanskostnader3971515
Resultat før skatt16056145−101−83
Sum skatt0---0
Ordinært resultat16056145−101−83
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært---00
Årsresultat16056145−101−83
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---00
Sum varige driftsmidler---00
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer13815923167130
Konsernfordringer-----
Sum fordringer189267231123130
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post833014930128
Sum Kasse/Bank/Post833014930128
Sum omløpsmidler272297380153258
Sum eiendeler272297380153258
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital−75−235−420−565−464
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital25−135−320−465−364
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld77156357560270
Skyldig offentlige avgifter4018021421232
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld130961303774
Sum kortsiktig gjeld247432700618622
Sum gjeld247432700618622
SUM EGENKAPITAL OG GJELD272297380153258
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skagerak Film AS

Org nr 991 826 963

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo