Proff
Proff

Skramstad Holding AS

Org nr924 767 898
AdresseKittel-Nielsens vei 47, 1163 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn000
Leder annen godtgjørelse000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter---
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader---
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader-06
Driftsresultat-0−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt--0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter--0
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader---
Resultat før skatt00−6
Sum skatt---
Ordinært resultat00−6
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat00−6
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler606060
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler606060
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer---
Sum fordringer---
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post181818
Sum Kasse/Bank/Post181818
Sum omløpsmidler181818
Sum eiendeler787878
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital303030
Sum opptjent egenkapital−6−6−6
Annen egenkapital---
Sum egenkapital242424
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld545454
Annen langsiktig gjeld545454
Sum langsiktig gjeld545454
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld---
Sum gjeld545454
SUM EGENKAPITAL OG GJELD787878
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skramstad Holding AS

Org nr 924 767 898

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo