Proff
Proff

Skulebygg AS

Org nr912 097 447
AdresseSkabos vei 4, 0278 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---245-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat-----
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt27380835244
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt44 90245 99547 15247 99048 906
Sum finansinntekter45 17546 07547 23548 04248 950
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-28 687---
Andre finanskostnader27 431-29 84130 90131 415
Sum annen finanskostnad27 431-29 84130 90131 415
Sum finanskostnader27 43128 68729 84130 90131 415
Resultat før skatt17 74417 38817 39417 14117 535
Sum skatt3 9043 8253 8263 7713 598
Ordinært resultat13 84013 56313 56813 37013 937
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat13 84013 56313 56813 37013 937
Ordinært utbytte8 00010 00012 00010 0006 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte8 00010 00012 00010 0006 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler727 312746 543764 650781 584801 823
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap3030303030
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer727 282746 513764 620781 554801 793
Sum finansielle anleggsmidler727 312746 543764 650781 584801 823
Sum varelager-----
Kundefordringer6075 65205 0925 060
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7075 7524 3485 1925 160
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post43 45422 79047 59628 52524 852
Sum Kasse/Bank/Post43 45422 79047 59628 52524 852
Sum omløpsmidler44 16128 54251 94433 71730 012
Sum eiendeler771 473775 085816 594815 301831 835
Aksje/Selskapskapital3 1203 1203 1203 1203 120
Annen innskutt egenkapital30 11038 11038 11038 11038 110
Sum innskutt egenkapital33 23041 23041 23041 23041 230
Sum opptjent egenkapital47 31733 47729 91528 34724 977
Annen egenkapital47 31733 47729 91528 34724 977
Sum egenkapital80 54774 70771 14569 57766 207
Sum avsetninger til forpliktelser24 91021 00617 18113 3549 583
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner624 747656 747684 247709 747-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld649 657677 753701 428723 101742 830
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 7431 600-05 032
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld31 52711 02532 02112 62311 766
Sum kortsiktig gjeld41 27022 62544 02122 62322 798
Sum gjeld690 927700 378745 449745 724765 628
SUM EGENKAPITAL OG GJELD771 474775 085816 594815 301831 835
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skulebygg AS

Org nr 912 097 447

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo