Proff
Proff

Skulegard AS

Org nr916 847 505
AdresseSkabos vei 4, 0278 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn158-147--
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat-----
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt12029272126
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 5363 6993 8744 0264 191
Sum finansinntekter3 6563 7283 9014 0474 217
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader2 9403 0443 1493 2543 360
Sum annen finanskostnad2 9403 0443 1493 2543 360
Sum finanskostnader2 9403 0443 1493 2543 360
Resultat før skatt716684752793857
Sum skatt157151166175188
Ordinært resultat559533586618669
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat559533586618669
Ordinært utbytte9006007001 0001 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte9006007001 0001 100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler79 64683 69887 52392 28895 628
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer79 64683 69887 52392 28895 628
Sum finansielle anleggsmidler79 64683 69887 52392 28895 628
Sum varelager-----
Kundefordringer227227219192-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2279322 5571 0210
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9 3039 2235 5465 3929 452
Sum Kasse/Bank/Post9 3039 2235 5465 3929 452
Sum omløpsmidler9 53010 1558 1036 4139 452
Sum eiendeler89 17693 85395 62698 701105 080
Aksje/Selskapskapital512512512512512
Annen innskutt egenkapital3 1084 0084 6084 6084 608
Sum innskutt egenkapital3 6204 5205 1205 1205 120
Sum opptjent egenkapital532−26−559−445−64
Annen egenkapital532−26--−64
Sum egenkapital4 1524 4944 5614 6755 056
Sum avsetninger til forpliktelser171194167346213
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner82 84185 84188 84191 84194 841
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld83 01286 03589 00892 18795 054
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-1427-0
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9312 5879857983 785
Sum kortsiktig gjeld2 0113 3242 0571 8394 970
Sum gjeld85 02389 35991 06594 026100 024
SUM EGENKAPITAL OG GJELD89 17593 85395 62698 701105 080
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skulegard AS

Org nr 916 847 505

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo