Proff
Proff

Skuleplass AS

Org nr916 707 991
AdresseSkabos vei 4, 0278 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn125-00125
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-230---
Sum driftsinntekter-230---
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat-230---
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17045453734
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11 93412 09912 27312 35912 843
Sum finansinntekter12 10412 14412 31812 39612 877
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader6 8817 1057 3127 5117 284
Sum annen finanskostnad6 8817 1057 3127 5117 284
Sum finanskostnader6 8817 1057 3127 5117 284
Resultat før skatt5 2235 2695 0064 8855 593
Sum skatt1 1491 1591 1011 0771 273
Ordinært resultat4 0744 1103 9053 8084 320
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 0744 1103 9053 8084 320
Ordinært utbytte2 0002 500---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 0002 500---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler229 315233 204236 274240 220242 141
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer229 315233 204236 274240 220242 141
Sum finansielle anleggsmidler229 315233 204236 274240 220242 141
Sum varelager-----
Kundefordringer554523526539473
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 8475234 0515392 185
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post11 38414 2529 40911 00213 573
Sum Kasse/Bank/Post11 38414 2529 40911 00213 573
Sum omløpsmidler13 23114 77513 46011 54115 758
Sum eiendeler242 546247 979249 734251 761257 899
Aksje/Selskapskapital940940940940940
Annen innskutt egenkapital18 96020 96020 96020 96020 960
Sum innskutt egenkapital19 90021 90021 90021 90021 900
Sum opptjent egenkapital23 45619 38217 77213 86810 060
Annen egenkapital23 45619 38217 77213 86810 060
Sum egenkapital43 35641 28239 67235 76831 960
Sum avsetninger til forpliktelser65135108391295
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner194 017200 642206 755212 330217 460
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld194 082200 777206 863212 721217 755
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld16948027-18
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 7191 8081 7882 2915 473
Sum kortsiktig gjeld5 1075 9203 1993 2728 184
Sum gjeld199 189206 697210 062215 993225 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD242 545247 979249 734251 761257 899
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Skuleplass AS

Org nr 916 707 991

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo