Proff
Proff

Slidre Regnskap SA

Org nr970 035 036
AdresseSlidrevegen 16, 2966 Slidre

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--704731739
Leder annen godtgjørelse--464

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 65713 33814 45012 61112 724
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter14 65713 33814 45012 61112 724
Varekostnad1547432844
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 54011 59011 57110 0139 321
Herav kun lønn9 4759 7149 8898 5357 975
Ordinære avskrivninger8481879851
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 8992 4862 6262 7682 477
Driftsresultat118−866124−296831
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1728276265
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt999--
Sum finansinntekter2537366265
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00001
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00001
Resultat før skatt143−829160−235896
Sum skatt35−18138−49224
Ordinært resultat109−648122−186672
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat109−648122−186672
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2442769312877
Sum anleggsmidler603697596718313
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler359421502589235
Sum varige driftsmidler359421502589235
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 3641 3442 1251 6851 549
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 6181 6002 3152 0601 833
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 6612 9572 6351 9942 927
Sum Kasse/Bank/Post2 6612 9572 6351 9942 927
Sum omløpsmidler5 2784 5574 9504 0544 760
Sum eiendeler5 8825 2535 5454 7715 073
Aksje/Selskapskapital114112110106103
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital114112110106103
Sum opptjent egenkapital1 3761 2671 9161 7941 980
Annen egenkapital1 3761 2671 9161 7941 980
Sum egenkapital1 4901 3802 0251 9002 083
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld340115174196216
Skyldig offentlige avgifter1 3881 1881 1671 023973
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 6602 5692 1761 6501 556
Sum kortsiktig gjeld4 3913 8743 5202 8722 990
Sum gjeld4 3913 8743 5202 8722 990
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 8825 2535 5454 7715 073
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Slidre Regnskap SA

Org nr 970 035 036

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo