Proff
Proff

SLM REVISJON AS

Org nr972 412 112
AdresseStortorget 28, 2000 Lillestrøm

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 2321 232
Leder annen godtgjørelse---913

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter57 42656 78650 00846 95443 277
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter57 42656 78650 00846 95443 277
Varekostnad596820541384577
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader40 57136 70933 59431 93630 608
Herav kun lønn31 53129 28126 62626 02624 440
Ordinære avskrivninger4213163170214
Nedskrivning0016600
Andre driftskostnader10 9499 7618 3558 3668 742
Driftsresultat5 2689 4837 1886 0973 136
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3131624
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11-030
Sum finansinntekter14131924
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad47343249117
Andre finanskostnader110200
Sum annen finanskostnad110200
Sum finanskostnader57343449117
Resultat før skatt5 2249 4507 1576 0683 043
Sum skatt1 1512 0821 5791 337670
Ordinært resultat4 0737 3685 5784 7312 373
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 0737 3685 5784 7312 373
Ordinært utbytte3 2006 6005 0003 500-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 2006 6005 0003 500-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill000221276
Sum immaterielle midler160215123281379
Sum anleggsmidler643215137402575
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000--
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler59013121196
Sum varige driftsmidler59013121196
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer424---0
Sum finansielle anleggsmidler424---0
Sum varelager8 8957 8136 8154 8993 586
Kundefordringer4 0955 4253 5216 6006 965
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 5556 8963 9927 5077 940
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 2757 4237 7035 8193 175
Sum Kasse/Bank/Post4 2757 4237 7035 8193 175
Sum omløpsmidler18 72522 13218 51018 22514 701
Sum eiendeler19 36822 34718 64618 62615 276
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital300300300300300
Sum opptjent egenkapital4 0963 2222 4552 1763 351
Annen egenkapital4 0963 2222 4552 1763 351
Sum egenkapital4 3963 5222 7552 4763 651
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0000750
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000750
Gjeld til kredittinstitusjoner112003
Leverandørgjeld1 3541 0966587591 118
Skyldig offentlige avgifter5 0835 0155 0034 4014 266
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 2293 9383 5886 1964 832
Sum kortsiktig gjeld14 97318 82515 89216 15010 875
Sum gjeld14 97318 82515 89216 15011 625
SUM EGENKAPITAL OG GJELD19 36822 34718 64618 62615 276
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

SLM REVISJON AS

Org nr 972 412 112

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo