Proff
Proff

Smil Tannlegesenter AS

Org nr918 831 762
AdresseTordenskiolds gate 7, 0160 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse----0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter51 34041 24731 00321 24216 600
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter51 34041 24731 00321 24216 600
Varekostnad19 20014 75013 05310 8678 785
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 8714 9473 6703 4802 093
Herav kun lønn5 6094 1183 0002 9291 783
Ordinære avskrivninger905394369241226
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader17 20811 9467 9674 2023 946
Driftsresultat7 1569 2115 9452 4511 551
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt812941
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1181231
Sum finansinntekter9302171
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad673311270
Andre finanskostnader984726573298148
Sum annen finanskostnad984726573298148
Sum finanskostnader1 052760583324148
Resultat før skatt6 1138 4815 3832 1341 404
Sum skatt1 3541 8691 187384326
Ordinært resultat4 7586 6124 1961 7501 078
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 7586 6124 1961 7501 078
Ordinært utbytte----830
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----830
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1318294917
Sum anleggsmidler6 5822 592899960731
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 7872 354656706-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler664229214205714
Sum varige driftsmidler6 4512 583870911714
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer3 0551 582722291222
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 2351 721812413240
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 7508 6666 5522 3702 023
Sum Kasse/Bank/Post4 7508 6666 5522 3702 023
Sum omløpsmidler7 98510 3877 3642 7832 262
Sum eiendeler14 56712 9788 2633 7432 993
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital----201
Sum innskutt egenkapital30303030401
Sum opptjent egenkapital4 7786 6194 1971 382−370
Annen egenkapital4 7786 6194 1971 382-
Sum egenkapital4 8086 6504 2281 41231
Sum avsetninger til forpliktelser03611167
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 0251 325---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--050166
Annen langsiktig gjeld--050166
Sum langsiktig gjeld1 0251 3611166173
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 5191 126920594699
Skyldig offentlige avgifter423269285223394
Ordinært utbytte----830
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----830
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 3581 7281 6271 208731
Sum kortsiktig gjeld8 7344 9674 0242 2652 789
Sum gjeld9 7596 3294 0362 3312 962
SUM EGENKAPITAL OG GJELD14 56712 9788 2633 7432 993
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Smil Tannlegesenter AS

Org nr 918 831 762

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo